Miljöpartiet Stockholms stad

​Stockholms stad accepterar inte att barn utnyttjas i barnäktenskap

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 17:26 CET

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) menar att barnets bästa alltid måste sättas i främsta rummet och att barnkonventionen och svensk lagstiftning ska följas. För att säkerställa att det inte finns några fall av barnäktenskap bland ensamkommande flyktingbarn, där en minderårig har placerats med en vuxen, har socialborgarrådet bett om en genomgång av samtliga placeringar som gjorts i Stockholms stad, där även placeringar gjorda av stadsdelarna ingår.

Barn som anländer till Stockholm utan föräldrar placeras på särskilda ankomstboenden för ensamkommande flyktingbarn. Inför varje placering gör socialtjänsten en genomgång för att avgöra om någon särskild åtgärd behövs för det enskilda barnet. I ett fall har två minderåriga som kommit till Stockholm haft ett eget barn. De har placerats på ett utredningsboende där de får stöd och rådgivning av psykolog och socialsekreterare. Enligt information från socialjouren i Stockholm har inget annat minderårigt ankomstbarn, som enligt utländsk lagstiftning är gift, placerats med sin make eller maka.

— I Stockholm ska vi göra allt vi kan för att inga barn ska utnyttjas eller fara illa. Barnäktenskap är av mycket goda skäl inte tillåtet enligt svensk lagstiftning, den absoluta utgångspunkten är därför att barn som kommer till Stockholm och som har gift sig i ett annat land inte ska placeras tillsammans med sin make eller maka. Jag har bett Socialförvaltningen att skyndsamt återkomma med en rapport om huruvida det finns några sådana fall, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad. 

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad