Miljöpartiet Stockholms stad

Stockholms stad brister i kontrollen av gode män

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 15:01 CEST

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Överförmyndarnämnden i Stockholms stad och pekar nu på allvarliga brister i rekryteringen och kontrollen av gode män, brister som kan påverka den enskildes rättsäkerhet.

- Det här är mycket allvarligt. Bland annat så redovisar inte nämnden synpunkter och klagomål såsom staden anvisar och det brister i kontrollen av goda män. De som riskerar att drabbas hör till de svagaste i samhället – barn, gamla och förvirrade, funktionsnedsatta och ensamkommande flyktingbarn. Så kan vi inte ha det, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad.

- Som det ser ut idag är inte Överförmyndarnämndens verksamhet rättssäker. Kontrollen av gode män måste skärpas omedelbart, klagomål och synpunkter måste registreras och andelen samtal som ska besvaras av nämnden måste öka till minst 50 procent, säger Stefan Nilsson.

Bifogat nedan, under relaterat material, hittar ni Stadsrevisionens rapport.


MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se