Stockholms stad

Stockholms stad bygger ny bro över stambanan i Västberga Allé

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 09:31 CET

Stockholms stad ska bygga en ny bro över stambanan i Västberga Allé.

Anledningen är att den nuvarande bron som byggdes 1961 har nått sin tekniska livslängd och måste nu bytas ut.

Den nya bron kommer att ha en bredare gång och cykelbana.

Stambanan kommer att vara öppen för tågtrafik under hela byggtiden med undantag för ett kortare stopp under påskhelgen.

Förberedande arbeten påbörjades i oktober i år och den 14 december 2015 stängs bron av för all trafik och beräknas öppna igen sommaren 2017.

I samband med arbetet passar Stockholms stad på att höja säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter.

Från Lisebergsvägen fram till Västberga kyrkogårdsväg kommer en

ny gång- och cykelbana att byggas dessutom byggs det en ny

gång- och cykelbro över Åbyvägen skild från övrig trafik.

Den befintliga bron för biltrafik över Åbyvägen renoveras också.

Under byggtiden kommer delar av Västberga Allé som ligger i angränsning till broarna kommer att vara avstängd för all trafik, det innebär även ändrade rutter, turer och hållplatser för bussar.

Kontakt: Anders Porelius, pressansvarig trafikkontoret

08-50826137

stockholm.se/vastberga-alle