Stockholms stad

Stockholms stad får dispens för effektivt bekämpningsmedel mot råttor

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 14:52 CET

Stockholms stad har fått beviljat att använda bekämpningsmedlet Racumin mot brunråttor. Beslutet och dispensen är utfärdad av Kemikalieinspektionen och är giltigt i sex månader.

- Vi ser positivt på beslutet som nu ger oss en bättre förutsättning att bekämpa det akuta problemet med råttor i Stockholms innerstad, säger Tommy Tuvunger skadedjurssamordnare på trafikkontoret.

Råttpopulationen i Stockholms innerstad har ökat kraftigt det senaste året. Sedan den 30 juni 2015 har staden inte fått använda det tidigare beprövade bekämpningsmedlet, eftersom företaget som tillverkar Racumin inte hade ansökt om förnyat godkännande och produkten därför blivit otillåten.

De nya fångstfällorna och den typ av bekämpningsmedel som därefter använts har inte varit så effektiva som staden önskat.

- Klimatet har också påverkat, säger Tommy Tuvunger. Förra vintern var mild. Det har varit en lång varm sommar och höst vilket har medfört att det funnits mycket föda att tillgå.

- Vi vet att Racumin är ett effektivt bekämpningsmedel och att vi inom kort kommer att märka av resultat, säger Tommy Tuvunger.

Förutom fällor och bekämpningsmedel har staden arbetat med att ersätta gamla skräpkorgar mot nya råttsäkra samt beskärning av buskar. Detta arbete fortsätter och är viktigt i och med råttbekämpningen.

Dispensen gäller under 180 dagar, det vill säga fram till den 20 maj 2017.

Kontakt: Tommy Tuvunger, skadedjurssamordnare , telefon: 076-122 78 76

Anders Porelius, pressansvarig 08-508 262 82