Miljöpartiet Stockholms stad

Stockholms stad måste ta ansvar för äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 14:36 CET

Miljöpartiet välkomnar att Moderaterna äntligen tar till sig av vår kritik av äldreomsorgen i Stockholm. Vi har under lång tid krävt bättre uppföljning av att utförarna av äldreboenden håller hög kvalitet, och att missförhållanden ska upptäckas och åtgärdas snabbt.

– Redan förra året krävde vi att avtalet med Carema Care för Koppargården skulle hävas, då vi fick larmrapporter i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Det är glädjande att den mediala uppmärksamheten nu har fått Moderaterna att vakna och agera, säger Stefan Nilsson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Senast för en månad sedan la Miljöpartiet en skrivelse i kommunstyrelsen om behovet att förbättra upphandlingsreglerna och införa ett nytt kontrollsystem för driften av vård- och omsorgsboenden. Miljöpartiet har under många år krävt att samma kvalitetskrav ska gälla privata och offentliga utförare, och att Stockholms stad måste ta sitt ansvar för att se till att kraven uppfylls.

– Det är bra att det finns såväl privata som kommunala vård- och omsorgsboenden, men det är otroligt viktigt att de privata alternativen inte leder till att kommunen frånsäger sig sitt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet. Det måste alltid gå lätt och snabbt att korrigera brister oavsett vem som driver ett boende, säger Stefan Nilsson (MP).

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm 
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Johan Tjerneng
0761-22 96 57
johan.tjerneng@stockholm.se