Watersprint

Stockholms stad och Watersprint vinner med gemensamma krafter över legionella

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2016 13:00 CEST

Pressmeddelande från Watersprint AB                                        Lund den 5 juli 2016

Stockholms stad arbetar förebyggande för badgästernas bästa

Sedan mitten av 2015 har Watersprint AB samarbetat med idrottsförvaltningen i Stockholms stad för att förebygga legionella i duschvatten på simhallarna i Beckomberga och Enskede.

Dialogen startade i samband med att provtagningar av duschvatten visade att simhallarna hade aningen förhöjda värden av legionellabakterier.

”Idrottsförvaltningen agerade snabbt och resolut”, berättar Anders Ruland på Watersprint. ”Kort efter den inledande dialogen installerade vi en världsunik och miljöeffektiv teknik i dessa simhallar. På varje dusch sitter nu en liten enhet med UV-LEDs som förhindrar att alla typer av bakterier och virus sprids via duschvattnet. Installationen är både underhållsfri och kemikaliefri. Dessutom övervakas enheterna via vårt inbyggda WiFi system.”

Åtgärden gör att idrottsförvaltningen kan garantera att vattnet från duscharna i dessa simhallar är helt fria från bakterier såsom legionella och är således helt säkra för besökarna ur det avseendet.

Watersprint tycker att idrottsförvaltningen genom sina åtgärder har visat att man tar legionellafrågan på fullt allvar och har valt att arbeta proaktivt med detta. Inom många kommuner hanterar man legionella reaktivt, d.v.s. först när förhöjda halter mätts upp så genomför man spolning av vattenledningar eller behandlar dem med kemikalier. Det förfarandet är enbart en tillfällig lösning och garanterar inte säkerheten. Dessutom är det kostsamt, tidsödande och inte heller miljövänligt.

”Vi är mycket stolta över att ha världens första fasta installation på badhus med denna teknik. Vi har haft installationen i ett år och det har fungerat alldeles utmärkt”, fortsätter Mats Asplind.

”Watersprint menar att installationen också ligger i linje med ett större projekt som heter Digital Demo Stockholm, som ska bidra till att göra Stockholm till världens smartaste och mest uppkopplade stad, där just rent vatten är ett av fyra fokusområden”, fortsätter Anders Ruland.

Vid frågor eller ytterligare information kontaktas:

Anders Ruland, VD                                                        Mats Asplind,

Watersprint AB                                                               T.f. Enhetschef B Idrottsförvaltningen

Mail: anders.ruland@watersprint.com                           Stockholms stad

Mobil: 0738 45 39 63                                                     Mail: mats.asplind@stockholm.se

                                                                                      Mobil: 076 122 66 32

Om Watersprint

Watersprint, med säte i Lund, tillverkar och erbjuder produkter för vattenrening.  Användningen av UV-LED med nanoteknologi är skräddarsydd av Watersprint för desinficering av bakterier, virus och protozoer. Detta är en utveckling baserad på den blåa LED-teknologin som 2014 fick nobelpriset i fysik. Den nya tekniken möjliggör helt nya och banbrytande produkter för vattenrening.  Watersprint har spetskompetens inom vatten, nanoteknik samt IT och telekom. Bolaget utvecklar och skapar produkter för ett hållbart samhälle, detta görs på ett miljömässigt och energieffektivt sätt. 

Grundare, ledning och hemvist

Watersprint grundades av Kenneth M Persson, Professor i teknisk vattenresurslära, Ola Hansson, Civilingenjör, Lars Montelius, Professor nanoteknologi och Tord Wingren, entreprenör (bl.a. uppfinnare av Bluetooth) och styrelsemedlem i ett flertal bolag. I december 2013 anställdes Anders Ruland som VD.

Tillsammans har styrelse och anställda över 140 års erfarenhet inom vatten, hälsa, nanoteknologi samt IT och telecom. Watersprints unika kompetensmix är innovationsskapande med kraftfullt kommersiellt fokus. 

About Watersprint

Watersprint, based in Sweden, manufactures and offers products for water treatment. The use of UV- LEDs with nanotechnology and software control are custom designed by Watersprint for the disinfection of bacteria, viruses and protozoa. This is a technology enabled by the blue LED which in 2014 received the Nobel Prize in Physics. The new technology enables entirely new and groundbreaking products for water treatment. Watersprint has expertise in water, nanotechnology, IT and telecoms. The company develops and creates products for a sustainable society, this is done in an environmentally and energy efficient way.

Founder, management and resident

Water Sprint was founded by Kenneth M Persson, professor of water resources engineering, Ola Hansson, MSc, Lars Monteliusvägen, Professor nanotechnology and Tord Wingren, entrepreneur (including inventor of the Bluetooth standard) and board member of several companies. In December 2013, Anders Ruland was hired as CEO.

Together, the board and employees over 140 years experience in the water, health, nanotechnology and IT and telecom. Watersprints unique mix of skills, innovation is the creation of strong commercial focus.