Stockholms stad

Stockholms stad på Kvalitetsmässan – nominerad till Sveriges IT-kommun

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 08:27 CET

På Kvalitetsmässan i Göteborg den 15-17 november har Stockholms stad en utställningsmonter och ger ett antal seminarier. Vid förra Kvalitetsmässan 2009 utsågs Stockholms stad till Sveriges kvalitetskommun och i år är staden nominerad till Sveriges IT-kommun.

Nominerad till Sveriges IT-kommun
År 2009 utsågs Stockholms stad till Sveriges kvalitetskommun för att stockholmarna får en genomgående bra service, som på ett förtjänstfullt sätt utvecklas med rigorös styrning, modern IT och noggrann uppföljning. I år är Stockholms stad en av tre nominerade kommuner till Sveriges IT-kommun. Utmärkelsen delas ut den 15 november och i samband med detta deltar Stockholms stads IT-direktör Anette Holm i ett seminarium om hur man lyckats integrera IT i verksamheterna för att få bra service, hög effektivitet och god demokrati.

Stockholmarna i centrum
Med utgångspunkt från Stockholms stads Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass där stockholmarna är i centrum, lyfter Stockholms stads utställningsmonter på Kvalitetsmässan fram några exempel på hur staden arbetar. Besökarna får bekanta sig med stockholmare och medarbetare i staden som arbetar med att utveckla verksamheter för att ge så bra service som möjligt. Stockholms stad arrangerar ett seminarium som utgår från stadens Vision 2030 om en levande stad, en kreativ stad och en mänsklig stad. Under samlingsnamnet ”Plats på scen” görs korta nedslag i stadens verksamheter.

Länkar

Kontakt
För mer information om Stockholms stads deltagande på Kvalitetsmässan, kontakta
Eva Bowden, projektledare
Stockholms stad, stadsledningskontoret
eva.bowden@stockholm.se, 08-508 29 314