Security Solution Scandinavia AB

Stockholms Stad samarbetar med Security Solution AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:24 CEST

Stockholms stad har tagit ett helhetsgrepp om sitt säkerhetsarbete. Ett utvecklingsarbete pågår som syftar till att skapa en säkerhetsorganisation med gemensamma mål som omfattar såväl förebyggande arbete som akut krishantering. Målet är att staden ska vara bättre rustad inför såväl mer vardagliga som extraordinära händelser.

Systemstödet RISKsolution konkurrerade ut många andra systemstöd under upphandlingsprocessen då Stockholms Stad aktivt har sökt efter ett effektivt verktyg för riskhantering under en lång tid.

Genom användandet av detta unika riskhanteringsverktyg kommer Stockholms Stad lätt att kunna sammanställa statistik och resultat i sina analyser, både gamla som nya. RISKsolution kommer att användas på verksamhetsnivå samt övergripande för stadens risk- och sårbarhetsanalyser. 

Security Solution Scandinavia AB, som levererar detta RSA-verktyg är ett Göteborgbaserat företag som är specialiserade på att stötta verksamheter som vill arbeta tydligt och strukturerat med förebyggande riskhantering.

RISKsolution vägleder verksamheter att genomföra riskanalyser och tydliggöra kostnadsnytta på ett nytt, enkelt och effektivt sätt. RISKsolution har en grund i erkända regelverk och standarder.

 

 

För mer information, kontakta Security Solution på 031-98 90 00 eller sök på vår hemsida: www.securitysolution.se