Stockholms stad

Stockholms stad satsar på kulturen 2005

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 15:06 CEST

I förslaget till budget för 2005, som presenterades i förra veckan, finns flera satsningar inom kulturområdet. Det är i första hand kultur för och av barn och ungdomar som ges ökade resurser. Det innebär att den politiska majoriteten fullföljer den kulturpolitik som bedrivits sedan mandatperioden inleddes.

Den stora satsningen ligger på Stadsteatern och etablerandet av en ny scen i Skärholmen. Där kommer teaterns ensemble ge föreställningar, experimentera och skapa en grund för ett starkt lokalt kulturliv. För denna satsning tillförs 10 miljoner kronor. Samtidigt kommer Skärholmens gymnasium att köpa undervisning från den nya scenen. Stadsteatern tillförs även 2 miljoner kronor för det övertagna ansvaret av Marionetteatern.

- Det finns ett behov av att stärka det lokala kulturlivet i ytterstadsdelarna. Det är tydligt att det i första hand är medelålders medel- och höginkomsttagare som konsumerar kultur på våra institutioner. Vi måste i högre utsträckning kunna nå de grupper som står utanför både på publiksidan och bland utövarna. Satsningen på en ny scen för Stadsteatern i Skärholmen är ett led i det vi kallar ”Vision Söderort” där kulturen spelar en central roll i utvecklandet av näringslivet, säger Erik Nilsson, skol- och kulturborgarråd (s).

I budgeten för 2005 finns satsningar på Kulturskolan, Lava och ungas egna kulturaktiviteter. För att knyta skola och kultur närmare varandra tillförs Kulturskolan 12 miljoner kronor för lokalkostnader, en summa som är rejält tilltagen och kommer att spilla över på verksamheten. För Lavas nya och större lokal som öppnar i mars 2005 samt för olika satsningar på ung kultur tillförs 5 miljoner kronor.

- Tillgången till kultur är inte jämlik för Stockholms barn och ungdomar. Vi måste ge bättre förutsättningar för de grupper som normalt inte tar del av Kulturskolans verksamhet. Därför satsar vi på en bred verksamhet som erbjuder pröva-på verksamhet gratis i skolorna. På så vis finns Kulturskolans pedagoger med i den formella ämnesundervisningen. Idag hoppar nästan 50 % av de yngre och 70 av de äldre eleverna av från den traditionella ämnesundervisningen redan efter 2 år. Pröva-på verksamheten är en del av Kulturskolans omorganisation, säger Erik Nilsson, skol- och kulturborgarråd (s).

- Lava är en fantastisk verksamhet som är mycket välbesökt av de lite äldre ungdomarna. Ombyggnationen skapar dubbelt så stora ytor jämfört med tidigare och innebär utökade möjligheter både för innehåll och öppettider. Inför 2005 förstärker vi även möjligheterna för ungas egna kulturaktiviteter generellt i staden, säger Erik Nilsson (s).

Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076