Fastighetskontoret, Stockholms stad

Stockholms stad stänger Liljeholmsbadet på grund av stora säkerhetsrisker

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2016 09:46 CEST

Liljeholmsbadet vid Bergsundsstrand på Södermalm utgörs av en betongponton försedd med en träöverbyggnad och är en välkänd kulturhistorisk profil i staden. Liljeholmsbadet har varit i bruk sedan 30-talet och är mycket populärt. Tyvärr visar en ny rapport att badet nu är i så dåligt skick att det behöver stängas.

Tidens tand har gnagt på Liljeholmsbadet, som efter 85 år är i så dåligt skick att det riskerar att rämna. I sämsta fall kan de badande besökarna svepas med och klämmas fast. Med sådana säkerhetsrisker måste vi stänga badet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Stadens undersökningar visar att fukt och klorider har trängt in i betongskrovet och orsakat armeringskorrosion (frätskador). Det finns idag bärande betongdelar såsom bjälklag, bassängväggar och balkar med skador som inverkar ofördelaktigt på bärförmågan. Rostskador i balanstankarna innebär också en uppenbar risk för översvämning. Det är bara en tidsfråga innan något brister.

Ingen kalkyl har gjorts för en totalrenovering av badet eller nybyggnation än, men klart är att såväl renovering, om den ens är möjlig, som nybyggnad är mycket kostsamt. Det handlar om 100-tals miljoner kronor, bland annat för att det inte finns någon grund att bygga på, säger Åsa Öttenius.

De bokade verksamheter som skulle ha bedrivits på Liljeholmsbadet under hösten ska nu ombokas till andra anläggningar. Mer information kommer att finnas på stadens hemsida inom kort. Allmänheten hänvisas till stadens övriga bad.

Presskontakt

Linda Laine, fastighetskontoret
Telefon: 08-508 268 29
E-post: linda.laine@stockholm.se

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.