Stockholms stad

Stockholms stad utvecklar yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 11:18 CET

Frans Schartaus Handelsinstitut växer!

Stadens yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut beviljades totalt elva Yh-utbildningar, varav två helt nya. Full pott inom turismnäringen. Schartau förblir stark inom utbildningar i ekonomi, turism, ledarskap, försäljning samt hälso- och sjukvård.

– Det är mycket positivt att vi får fler yrkeshögskoleutbildningar till Stockholm. Att 9 av 10 får jobb efter genomgången utbildning visar på hur viktig roll yrkeshögskolan har i att minska rekryteringsgapet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Tillsammans med regeringen vill vi fortsätta satsa på att bygga ut yrkeshögskolan i Stockholm med fler platser och utbildningar, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren.

– Utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov är viktiga för att Stockholm ska kunna förbli en stark tillväxtmotor. Vi är glada för att Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat elva av våra ansökningar, särskilt eftersom det är hård konkurrens, säger Bengt Jönsson, chef för Vuxenutbildning Stockholm.

– Det är branschens stöd som till sist avgör om man får ett positivt eller negativ besked berättar rektorn för yrkeshögskolan Christel Andersson.

– Vi känner att vi har haft ett starkt stöd ute i arbetslivet och kommer nu att kunna fortsätta leverera fina resultat tillsammans med branschen.

Förutom basen av utbildningar på heltid erbjuder Frans Schartaus Handelsinstitut även tre spetskompetensutbildningar som kan läsas på distans/deltid (Revenue Management, Projektledning - Incoming Tourism & Event samt Sustainable Tourism Management).

Följande Yh-utbildningar beviljades starttillstånd:

 • Löneekonom
 • Medicinsk sekreterare
 • Offentlig upphandlare (ny)
 • Redovisningskonsult
 • Food & Beverage Management
 • Hotel Management
 • Revenue Management
 • Supervisor, Reception, Konferens och Housekeeping (ny)
 • TRAC-Diplomerad Resekonsult
 • Apotekstekniker
 • Butiksledning

Syftet med utbildningen Offentlig upphandlare är att säkerställa så att skattemedel används optimalt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men som även tar hänsyn till CSR-frågor. Detta utan att göra avkall på den goda affären. Lagarna som styr offentlig upphandling syftar i första hand till att ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn.En offentlig upphandlare ska säkerställa att hela processen genomförs på ett korrekt sätt.

Sedan tidigare bedriver Frans Schartaus Handelsinstitut även Projektledning - Incoming Tourism & Event samt Sustainable Tourism Management.

Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut

Presskontakt Frans Schartaus Handelsinstitut:

Emnet Elisabet Jonsson

Telefon: 08-508 402 07

E-post: emnet.elisabet.jonsson@stockholm.se

Presskontakt arbetsmarknadsborgarrådet:

Mika Metso, pressekreterare

Telefon: 076-122 92 47 E-post: mika.metso@stockholm.se

Om Frans Schartaus Handelsinstitut

Yrkeshögskolan har nyligen firat 150 år som utbildningsinstitut. Frans Schartaus Handelsinstituts yrkeshögskoleutbildningar är 1-2 år långa och godkänns av Myndigheten för yrkeshögskolan. I ledningsgruppen för respektive utbildning sitter bl.a. företrädare från arbetslivet och de studerande. Efter genomförd utbildning får den studerande ett examens- eller utbildningsbevis.

Om arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Arbetsmarknadsförvaltningen skapar effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta ett arbete eller börja studera.

Alla stadens resurser är samlade för att hitta samarbeten och utbyten mellan olika verksamheter för att minska arbetslösheten och få fler att bli självförsörjande. I förvaltningen ingår Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm samt SFI Stockholm.

E-post: info.amf@stockholm.se

Webbplats: stockholm.se/arbetsmarknadsförvaltningen

Telefon, växel: 08-508 35500

Vuxenutbildning Stockholm: 08-508 35400

SFI Stockholm: 08-508 35450

Jobbtorg Stockholm: 08-508 35500

Om arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Arbetsmarknadsförvaltningen skapar effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta ett arbete eller börja studera.

Alla stadens resurser är samlade för att hitta samarbeten och utbyten mellan olika verksamheter för att minska arbetslösheten och få fler att bli självförsörjande. I förvaltningen ingår Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm samt SFI Stockholm.

E-post: info.amf@stockholm.se

Webbplats: stockholm.se/arbetsmarknadsförvaltningen

Telefon, växel: 08-508 35500

Vuxenutbildning Stockholm: 08-508 35400

SFI Stockholm: 08-508 35450

Jobbtorg Stockholm: 08-508 35500