Mforce AB

Stockholms Stads Parkering väljer Mforce för utförande av el- och teleinstallationsentreprenad

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 09:23 CET

Mforce har fått uppdraget att svara för installation av el- och telesystem till skyddsrum/garage Råckstaberget. Råckstaberget ligger i gamla Vattenfallsområdet i Råcksta utanför Stockholm.

Projektet avser nyinstallation av el- och telesystem i bergskyddsrummet inklusive bland annat centraler, belysning, kanalisation, motordrifter, samt ljudöverföringssystem och lokalt datanät.

Råckstaberget, som är ett kombinerat garage och skyddsrum, är från tidigt 60-tal och genomgår en omfattande upprustning. Även i fortsättningen kommer anläggningen att fungera som skyddsrum för drygt 1400 personer.

-Trots låg hotbild mot Sverige är det viktigt att det finns skyddsrum och jag är stolt att vi på Mforce kan bidra till ett säkrare samhälle, menar Osvaldo Chamorro, VD Mforce.

Allmänna skyddsrum för civilbefolkningen i Stockholm började anläggas i samband med inledningen av andra världskriget 1939. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler, exempelvis parkeringsgarage.

-Vi hjälper samtidigt till med utbyggnaden av parkeringsplatser i en av Stockholms förorter, vilket är ett ständigt ökande behov, avslutar Chamorro.

Stockholm växer och prognoserna visar att Stockholms stads invånare kommer att vara cirka 25 procent fler år 2030. Två tredjedelar av hushållen i Stockholm har tillgång till en bil och varje bil står parkerad i genomsnitt 90-95 procent av tiden, vilket medför att parkeringsmöjligheterna måste utvecklas. 

Mforce är en entreprenör med lång erfarenhet och gedigen kunskap gällande installationsentreprenader inom el, automation, kraft, samt tele och säkerhet. Företaget omsätter ca 80 MSEK och har ca 80 medarbetare.

För ytterligare information:

Osvaldo Chamorro, VD; osvaldo.chamorro@mforce.se; 070-535 46 60