Nordisk Kommunikation AB

Stockholms stads stora satsning på kommunikation har utvecklat 600 chefer i kommunikativt ledarskap

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:11 CET

En tredjedel av Stockholms stads 1 800 chefer har genomfört en åtta dagar lång utbildning i kommunikativt ledarskap. Bakom utbildningsinsatsen som pågått under drygt ett år står Nordisk Kommunikation. Cheferna har nu redskap att bättre hantera en vardag, där uppemot 90 % av tiden går åt till att kommunicera. De har också fått en specialskriven kommunikationsbok samt en verktygslåda som stöd i deras kommunikativa ledarskap.

– Med utbildningen ville vi ge våra chefer en solid bas att stå på när det gäller att använda kommunikation som ett effektivt ledningsverktyg för att förbättra arbetsklimat, verksamheterna och i slutändan servicen och tjänsterna till stockholmarna. Det säger Anna Klynning, kommunikationsansvarig på Kompetensfonden som finansierat chefsutbildningen.
Utbildningen har synkroniserats med stadens nya ledarstrategi och kommunikationspolicy samt med den utbildning som stadens cirka130 informatörer tidigare fått genom Kompetensfonden.

– Utbildningen utformades speciellt för Stockholms stads chefer och stadens skiftande verksamheter. Det kan förklara att antalet platser inte räckte till alla som ville gå. Chefernas egna utvärderingar visar att de är mycket nöjda med utbildningen och att de redan har fått eller kommer att ha stor nytta av den, konstaterar Johan Ljungqvist, VD för Nordisk Kommunikation Sverige och ansvarig för utbildningen.
Nordisk Kommunikation har även producerat en kommunikationsbok för cheferna inom staden. Den bygger på de frågeställningar som cheferna lyft i olika utbildningssammanhang. Meningen är att boken ska vara ytterligare ett stöd i det viktiga uppdraget att vara chef i Stockholms stad.

Dessutom har Stockholms stad i samarbete med Kompetensfonden satsat på en verktygslåda för sina chefer. Verktygslådan stödjer ledarskapets kritiska roller, som strateg och visionär, förändringsagent, problemlösare samt coach. Verktygen är också en hjälp för kommunikatörerna att få ut sina budskap genom cheferna.

– Verktygslådan bidrar till att utveckla en gemensam syn på kommunikation, förklarar Johan Ljungqvist. Vi har helt enkelt tagit fasta på 17 verktyg som på olika sätt underlättar chefens vardag. Användningsområdena inkluderar både operativa och strategiska situationer.

Ytterligare information
Johan Ljungqvist, telefon 08- 612 55 50 eller mobil 070-519 01 82, johan@nordisk-kommunikation.com
Anna Klynning, kommunikationsansvarig på Kompetensfonden, telefon 08-508 292 82 eller mobil 070-472 92 82, anna.klynning@stadshuset.stockholm.se

Nordisk Kommunikation är konsulter i organisationskommunikation och erbjuder rådgivning, analyser och utbildningar för privata och offentliga verksamheter i Skandinavien. Företaget grundades 1993 av professor Sven Windahl och har i dag 30 medarbetare i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. www.nordisk-kommunikation.com