Lemontree Enterprise Solutions AB

Stockholms Stads Trafikkontor väljer Lemontree och eGo

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 08:30 CEST

Trafikkontoret kommer att fortsätta digitalisera sina verksamheter för markupplåtelse, avtal, diarier och väljer Lemontrees lösning eGo baserad på Public 360°.

Trafikkontoret är en förvaltning inom Stockholms Stad med cirka 350 anställda. Trafikkontoret ansvarar för den strategiska trafikplaneringen, trafiksäkerheten och trafikövervakningen samt har det övergripande ansvaret för stadens avfallshantering. Ambitionen är att Stockholm ska vara en ren, snygg och trygg stad att vistas i både för boende och besökare och ska även vara världens mest tillgängliga huvudstad.

Under sitt interna arbete såg Trafikkontoret behovet av att modernisera sina verksamhetsstöd för hantering av bland annat ärenden, dokument, ansökningar, projekt och fakturor. Genom verksamhetsstödet hanterar Trafikkontoret information som årligen ligger till grund för avgifter motsvarande 150 – 200 Miljoner SEK. Trafikkontorets gamla lösning har blivit allt mer omodern. Eftersom det är verksamhetskritiskt för Trafikkontoret att verksamhetsstödet hela tiden fungerar har Trafikkontoret tagit det strategiska beslutet att uppgradera till en modern helhetslösning.

Den nya lösningen eGo från Lemontree är baserad på Public 360° och kringliggande Lemontree moduler. Lemontrees lösning kommer ge Trafikkontoret en modern, fullt integrerad och enkel informationshantering. Lösningen automatiserar även verksamhetskritiska informationsflöden för Trafikkontoret vilket gör det på sikt möjligt att effektivisera sin verksamhet vidare.

För att förenkla utrullningen och användandet bland medarbetarna var det viktigt för Trafikkontoret att Lemontrees lösning ger medarbetarna möjlighet att fortsätta arbeta i kända gränssnitt såsom Office, Outlook och Sharepoint. Det var även viktigt att ge medarbetarna möjligheten att arbeta mer mobilt för att få undan arbetsuppgifter även om de inte sitter vid skrivbordet, vilket Lemontrees lösning erbjuder.

”Med denna lösning tar Trafikkontoret ett stort steg framåt. Vi har valt Lemontree på grund av de goda erfarenheterna vi har med dem under många år och vi har ett stort förtroende för den lösning de har föreslagit.” – säger Lars-Erik Stålkrantz IT-chef Trafikkontoret.

Utöver utvecklingen och införandet av den nya lösningen ansvarar Lemontree även för den långsiktiga förvaltningen och supporten.

För ytterligare information:
Thomas Martinsson, vd och grundare på Lemontree, +46 704 401 481, thomas.martinsson@lemontree.se

Om Lemontree

Lemontree levererar IT lösningar för integrerad och automatiserad informationshantering för att förbättra våra kunders verksamhet. Vi hjälper våra kunder att nå resultat genom att förenkla
det som är svårt och ta bort det som tar tid.
Lemontrees framgång är starkt förknippad med vår kompetens och förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners. Lemontrees kunder finns främst bland
teleoperatörer, offentlig sektor, bank och försäkring i Sverige och Norge.

Vårt varumärke är viljan och förmågan att anstränga oss utöver det vanliga. Vårt snabbt ökande antal kunder och personal är beviset för att vår blandning av strategi, teknik och engagemang är skillnaden som gör skillnaden. Lemontree är ett Gasellföretag och har sedan 2010 den högsta kreditratingen AAA. Fler än 100 engagerade medarbetare jobbar på våra kontor i Stockholm och Oslo. Besök www.lemontree.se för mer information.