Länsstyrelsen i Stockholms län

Stockholms ungdomar knarkar mest

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:05 CET

Erfarenheten av narkotika hos Stockholms ungdomar är påtagligt högre än riksgenomsnittet visar en enkätundersökning. I morgon, torsdag, anordnar Länsstyrelsen i Stockholm en konferens om drogsituationen i länet för ca 140 politiker och tjänstemän i kommunerna och för företrädare för ideella organisationer.

Konferensens syfte är att skapa en så samlad bild som möjligt av drogsituationen i Stockholms län utifrån olika perspektiv - dels från undersökningar och registerdata, dels från människor som arbetar nära ungdomar med drogfrågor.

- Vår förhoppning är att dagen både ska ge deltagarna en god omvärldsbevakning och en fingervisning av vad regeringen kommer att prioritera i den femåriga nationella strategin mot alkohol, narkotika, dopning och tobak som ska antas i vinter, säger Jonas Melinder på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Många kan testa narkotika - de flesta avstår
När 12 300 gymnasieelever i årskurs två i arton av länets kommuner deltog i Stockholmsenkäten i våras svarade 20 procent av flickorna och 27 procent av pojkarna att de någon gång använt narkotika. Knappt hälften av dem som testat narkotika hade använt det den senaste månaden.

- Jämför vi med ny statistik från Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) som gäller hela Sverige så ser vi att Stockholmsungdomarnas narkotikaerfarenhet är påtagligt högre. En sak som man kan påpeka är att mer än hälften av alla ungdomar i Stockholm har haft möjlighet att testa narkotika. Positivt är att de flesta faktiskt låter bli, säger Kaisa Snidare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Satsning mot cannabis
Cannabis är den vanligaste drogen bland unga. För att motverka användningen av cannabis tar nu Länsstyrelsen fram en handlingsplan för 2011 tillsammans med landstinget, Karolinska Institutet, tullen och polisen.

- Arbetet mot cannabis kommer ett vara ett av våra prioriterade områden för nästa år, säger Kaisa Snidare.

Fakta om Stockholmsenkäten 2010
- Enkätundersökning som genomförs vartannat år i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
- 18 kommuner av länets 26 deltar i undersökningen.
- Totalt besvarades enkäten av ca 14 000 elever i år 9 och av ca 12 300 elever i år 2 på gymnasiet.

Länkar:
- Inbjudan länskonferens
- Stockholmsenkäten på webben
- CAN (www.can.se)

Media är välkomna att delta under konferensen
Tid:
Torsdagen den 25 november kl. 9.00-12.15
Plats: Kungsholmen konferens & matsal, Trygg-Hansahuset, Flemminggatan 18

Kontaktpersoner:
Kaisa Snidare, länssamordnare
Tfn: 070-690 40 78

Jonas Melinder, länssamordnare
Tfn: 070-685 40 27

Gå till Länsstyrelsens pressmeddelandearkiv

Med vänliga hälsningar
Ulrika Djerw
informatör
Tfn: 08-785 52 40 

Länsstyrelsen ska som regeringens företrädare i länet bidra till att Stockholmsregionen
är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

www.lansstyrelsen.se/stockholm