Stockholms universitets studentkår (SUS)

Stockholms universitet har beslutat om kårstatus – SUS blir enda studentkår på universitetet ht2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 16:40 CET

När kårobligatoriet avskaffas i sommar, kommer arbetet med studentinflytande att ges i uppdrag till studentkårer som utses av respektive lärosäte. På Stockholms universitet fattade universitetsstyrelsen i dag det beslutet.


Stockholms universitets studentkårs ansökan godkändes i sin helhet, vilket innebär att SUS får ansvar för att driva och utveckla studentinflytandet i samarbete med studenter på alla universitetets institutioner. Även på de tre institutioner som under våren ännu har egna studentkårer; institutionerna för data- och systemvetenskap, socialt arbete samt journalistik, medier och kommunikation.


– En gemensam studentkår för alla studenter på Stockholms universitet skapar förutsättningar för både ett starkt lokalt engagemang och en professionell representation i alla centrala organ. Med alla studenter som målgrupp kan studentkåren nu fortsätta sitt arbete med att skapa Sveriges bästa studentinflytande, säger Andrey Tibajev, kårordförande för Stockholms universitets studentkår.


Läs SUS ordförandes hela inlägg om beslutet, samt vilka reaktioner det väckt och vad det innebär på vår webbplats: www.sus.su.se/blogg


Presskontakt på Stockholms universitets studentkår
Andrey Tibajev
kårordförande, Stockholms universitets studentkår telefon: 08-674 62 01
mobil: 0707-67 46 21
epost: andrey.tibajev@sus.su.se

_______________________________________________

Stockholms universitets studentkår(SUS) är en av Sveriges största studentkårer med över 30 000 medlemmar. Stockholms universitets studentkår grundades 1883 vid dåvarande Stockholms högskola.

På SUS arbetar ett femtontal anställda, och nästan tjugo förtroendevalda medarbetare. Vi jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting. Men också med lokal personlig service och tjänster som våra medlemmar efterfrågar.

Stockholms universitets studentkår är ett också ett nav för informell kompetensbyggnad, engagemang och kulturella aktiviteter. Vår organisationen innefattar ett trettiotal kårföreningar och studentklubbar som vi stödjer ekonomiskt samt med centrala tjänster för att främja ett blomstrande studentliv i anslutning till Stockholms universitet.

Vår medlemsorganisation är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. Läs mer om våra företag under menyn Våra bolag.