Stockholms universitets Studentkår

Stockholms universitets studentkår ger flitpremie till Leijonborg

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 16:48 CEST

Lars Leijonborg har i dagarna förklarat att studenter som blir klara i tid med sina studier ska ges en examenspremie. Denna examenspremie är tänkt att vara en morot under studietiden och därmed säkerställa att fler studenter blir klara i tid. Lars Leijonborgs analys - att studenter tar för lång tid på sig för att de ”älskar högskolan för mycket” och att det som behövs är fler incitament - går stick i stäv med alla seriösa undersökningar som utförts. I DN-debatt den 8 augusti svarade representanter för Stockholms universitets studentkår på Leijonborgs förslag och hänvisade till ett flertal undersökningar som visar att ett höjt studiemedel är den i särklass viktigaste förändring som krävs för att skyndsammare få ut studenter i arbetslivet. Föreningssparbankens institut för privatekonomi har beräknat att studenter idag har 40% lägre standard än för 15 år sen. I och med att studiemedlet inte är säkrat mot konsumentprisindex så kommer den utvecklingen att fortsätta. Detta har fått till följd att studenter ligger nästan 1000kr under fattigdomsgränsen varje månad. Därmed tvingas de extrajobba, något som inverkar ytterst menligt på deras studier och förhindrar en skyndsam examen.

Leijonborg debatterade idag den 9 augusti med Edith Ringmar, ordförande för Stockholms universitets studentkår, på SVT:s nyhetsmorgon och utlovade där en översyn av både studielån och studiebidrag.

– Det är inte första gången studenterna får sådana löften, men om morötter är vad som krävs för att bli klar med något så vill inte vi vara sämre. Stockholms universitets studentkår erbjuder en flitpremie, en Leijonpeng, till Lars Leijonborg om han blir klar med översynen i tid och höjer studiemedlet under denna mandatperiod, säger Edith Ringmar.

Priset kommer att utdelas under högtidliga förhållanden i Nobelhuset på Stockholms Universitet. Ju flitigare och snabbare Leijonborg visar sig vara, desto finare blir priset.

För mer information, kontakta:

Edith Ringmar, ordförande, 0707–67 46 21

Petter Nilsson, politisk sekreterare, 0762–01 81 61


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en intresseorganisation med syfte att företräda sina 30 000 medlemmar som studerar vid Stockholms universitet. SUS viktigaste uppgift är att garantera studenternas inflytande över sin utbildning, men studentkåren har även ett stort ansvar för den sociala delen av universitetslivet samt tillhandahåller ekonomisk och rådgivande service för sina medlemmar. SUS har ett partivalssystem där politiska partier blandas med fakultetsanknutna partier och sakfrågepartier. Läs mer om SUS på www.sus.su.se.