Stockholms universitets Studentkår

Stockholms universitets studentkår kräver att regeringen tänker om angående förändringar i a-kassan

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 16:54 CET

Regeringens planerade förändringar i a-kassan slår hårt mot Sveriges studenter. Höjda avgifter och slopat studerandevillkor kommer att leda till ökad stress, otrygghet och försämrad ekonomi för en av Sveriges mest ekonomiskt svaga grupper. Stockholms universitets studentkår kräver därför att regeringen tänker om angående de planerande förändringarna i a-kassan.

Studenter är en av de mest ekonomiskt svaga grupperna i vårt samhälle. De förändringar som regeringen avser att göra i a-kassan försämrar studenters situation ytterligare. Högre avgifter kommer troligen innebära att färre studenter ansluter sig till a-kassan. Trots den studiemedelshöjning som drevs igenom i våras lever en studiemedelstagande student 1200 kr under fattigdomsgränsen. Idag tvingas studenter exempelvis välja bort försäkringar för att ha råd med det mest basala som mat och hyra. Att då höja avgifterna för en arbetslöshetsförsäkring är helt orimligt. Blir avgiften dessutom obligatorisk kommer studiemedelshöjningens 300 kr direkt ätas upp av avgiften till a-kassan. Studenters ekonomi har således inte förbättrats alls.

Utöver detta slopas studerandevillkoret. Tidigare har även studenter som inte arbetat ihop a-kassedagar fått lägsta ersättning efter tre månaders arbetslöshet. Stockholms universitets studentkår har sett kritiskt på karenstiden eftersom den skapar otrygghet för studenter både under ferier och efter avslutad examen. Att avskaffa studerandevillkoret är ett steg i helt fel riktning. Försämrade villkor skapar en större otrygghet för studenterna och kan också bidra till att fler unga, och särskilt ungdomar från studieovana hem, inte kommer våga söka sig till högre studier.

Arbetslösheten bland akademiker är stor. Alliansen, som gått till val på att förespråka arbete före bidragsberoende, placerar nu Sveriges studenter i en situation som gör att många kommer att bli tvingade till socialbidrag. Flera kommer att - i brist på jobb - tvingas studera ytterligare terminer för att slippa arbetslöshet och därmed skuldsätta sig ännu mer. Detta går helt emot regeringens åsikt om att högskolan inte ska vara en förvaringsplats.

Regeringens ambition är att studenter ska gå direkt från studier till arbetslivet. Det är alldeles säkert studenternas ambition också. Dock behöver vi bara titta på statistiken över arbetslösa akademiker för att konstatera att regeringen i denna fråga lever i en drömvärld. Verkligheten för studenterna är idag allt annat än en raksträcka från studier till arbete. Även om regeringens ambition med en förbättrad arbetsmarknad och en ökning av arbetstillfällen lyckas kommer många studenterna även i fortsättningen utexamineras till en tillvaro med arbetslöshet och tillfälliga extrajobb.

Sveriges studenter behöver ökad trygghet och förbättrad ekonomi, inte ökad stress och högre arbetsbelastning. Om regeringen menar allvar med att minska arbetslösheten och bidragsberoendet måste man tänka om angående förändringarna i a-kassan.

För mer information, kontakta:
Mia Sand, kårordförande
08-674 62 01, 0707 67 46 22


Stockholms universitets studentkår (SUS) är en intresseorganisation med syfte att företräda sina drygt 25~000 medlemmar som studerar vid Stockholms universitet. SUS viktigaste uppgift är att garantera studenternas inflytande över sin utbildning, men studentkåren har även ett stort ansvar för den sociala delen av universitetslivet samt tillhandahåller ekonomisk och rådgivande service för sina medlemmar. Läs mer om SUS verksamhet på www.sus.su.se