Stockholms universitets studentkår (SUS)

Stockholms universitets studentkår lämnar över kårhusprojekt på Frescati till Akademiska Hus

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 16:36 CET

Projektet med att bygga ett eget kårhus på Frescati påbörjades redan runt millennieskiftet. Till en början fanns planer på att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skulle finansiera bygget, och några år senare fanns preliminära överenskommelser med Stockholms universitet som potentiell finansiär.


Ett decennium efter projektets start har det blivit tydligt att Stockholms universitets studentkår inte kan fortsätta lägga tid och resurser på detta riskfyllda projekt. Kårstyrelsen stod nyligen inför två val; antingen att överlämna studentkåren projektet till en annan aktör, eller att lägga det hela på is ytterligare en gång. Kårstyrelsen valde det tidigare.


– Vårt mål är att studenterna på Stockholms universitet får en ny mötesplats på campus där de kan umgås, fika och plugga. Vi vill också ge studentkåren nya, mer tillgängliga, lokaler så att vi kan möta alla våra medlemmars behov. Den samlade nyttan för studenterna vägde helt enkelt tyngre än drömmen om att få äga ett eget hus, säger Andrey Tibajev, kårordförande för Stockholms universitets studentkår.


– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att ta över projektet och att få medverka i förverkligandet av detta spännande kårhusbygge, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

Nu väntar aktörerna på att Stockholms stad beviljar bygglov. Slutligen måste Stockholms universitet och Akademiska Hus hitta en ekonomisk kalkyl som gör det möjligt att bygga huset utan att det tar för mycket resurser från utbildningen.


Presskontakt på Stockholms universitets studentkår

Andrey Tibajev
kårordförande, Stockholms universitets studentkår telefon: 08-674 62 01
mobil: 0707-67 46 21
epost: andrey.tibajev@sus.su.se


Presskontakt på Akademiska Hus

Malin Ferm
Pressansvarig Akademiska Hus
telefon: 0706-162418 epost: malin.ferm@akademiskahus.se

___________________________

Stockholms universitets studentkår(SUS) är en av Sveriges största studentkårer med över 30 000 medlemmar. Stockholms universitets studentkår grundades 1883 vid dåvarande Stockholms högskola.

På SUS arbetar ett femtontal anställda, och nästan tjugo förtroendevalda medarbetare. Vi jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting. Men också med lokal personlig service och tjänster som våra medlemmar efterfrågar.

Stockholms universitets studentkår är ett också ett nav för informell kompetensbyggnad, engagemang och kulturella aktiviteter. Vår organisationen innefattar ett trettiotal kårföreningar och studentklubbar som vi stödjer ekonomiskt samt med centrala tjänster för att främja ett blomstrande studentliv i anslutning till Stockholms universitet.

Vår medlemsorganisation är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. Läs mer om våra företag under menyn Våra bolag.