Stockholmsbörsen AB

Stockholmsbörsen statistikrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 14:35 CEST

Stockholmsbörsen statistikrapport januari-juni 2003 1)

Aktieomsättningen uppgick till 1 093 (1 574) miljarder kronor.
Omsättningshastigheten var 125 (124) procent.
Derivatomsättningen uppgick till 33 628 545 (29 158 934) kontrakt.
All Share Index, SAX, slutade på 160,6 (2002-12-31: 149,6), en uppgång på 7,4% procent.
Antalet noterade bolag uppgick vid periodens slut till 285 (2002-12-31: 297).
Antalet medlemmar uppgick vid periodens slut till 77 (2002-12-31: 83).

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta
Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 070-5975276
Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning
08 – 405 70 10

1) Sifferuppgifter hänför sig till januari-juli 2003 och jämförelsetal avser första halvåret 2002 om ej annat anges.