Stockholmsbörsen AB

Stockholmsbörsen statistikrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 15:28 CEST

Stockholmsbörsen statistikrapport januari-juni 2003 1)

- Aktieomsättningen uppgick till 1 093 (1 574) miljarder kronor.
- Omsättningshastigheten var 125 (124) procent.
- Derivatomsättningen uppgick till 34 189 282 (29 158 934)
kontrakt.
- All Share Index, SAX, slutade på 160,6 (2002-12-31: 149,6), en
uppgång på 7,4% procent.
- Antalet noterade bolag uppgick vid periodens slut till 285
(2002-12-31: 297).
- Antalet medlemmar uppgick vid periodens slut till 77 (2002-12-
31: 83).

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta
Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 070-5975276
Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning 08 - 405 70 10

1) Sifferuppgifter hänför sig till januari-juli 2003 och jämförelsetal avser första halvåret 2002 om ej annat anges.