Stockholmsbörsen AB

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 14:26 CEST

Pricer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte offentliggöra kurspåverkande information på rätt sätt. Till följd av detta har Stockholmsbörsens disciplinnämnd beslutat att bolaget skall betala ett vite på 192 000 kronor.

Enligt reglerna i noteringsavtalet får kurspåverkande information inte spridas på annat sätt än genom offentliggörande. Detta sker genom att informationen samtidigt skickas till rikstäckande dagstidningar, nyhetsbyråer och Stockholmsbörsen.

Den 11 maj 2004 informerade Pricer på sin hemsida om att USA:s sjätte största detaljhandelskedja Costco Wholesale Corporation valt Pricer som leverantör av ett elektroniskt prismärkningssystem. Pricers VD uppgav på hemsidan bland annat att "Pricer blir nu leverantör till en av de riktigt stora kedjorna i USA, vilket är ett stort steg i vår nysatsning på den nordamerikanska marknaden." I en intervju med nyhetsbyrån Ticker kommenterade VD:n USA-ordern i positiva ordalag samt uppgav bland annat att det var en "jätteviktig sak." Nyheten om ordern fick kursen på Pricer-aktien att stiga med cirka 12 %.

Disciplinnämnden anser att Pricer genom beskrivningen av USA-ordern på hemsidan och i intervjun med Ticker, har valt att ge informationen kurspåverkande betydelse - trots att den omedelbara ekonomiska betydelsen av ordern var begränsad. Pricer borde därför ha offentliggjort nyheten om den amerikanska ordern på det sätt som anges i noteringsavtalet. Så skedde emellertid inte och disciplinnämnden utdömde därför ett vite om en årsavgift motsvarande 192 000 kr.


Disciplinnämnden
Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 10 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.


Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, professorn Lars Östman och civilekonomen Ragnar Boman.

För ytterligare information
Ulf Lindgren, Bolagsjurist, Stockholmsbörsen +46 8 405 70 60
Anders Ackebo, Chef för Bolags- och kursövervakningen, OMX Exchanges/Stockholmsbörsen
+46 8 405 70 10

Om OMX Exchanges: OMX Exchanges är en division inom OMX. OMX Exchanges driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland. Via OMX Exchanges erbjuds kunderna tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden.

Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen.

Följande filer finns att ladda ner:

http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/29/20041029BIT20550/wkr0010.pdf