Stockholms Läns Landsting

Stockholmslandstinget kritiskt till beslut om hjärttransplantationer

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 14:24 CET

Rikssjukvårdsnämnden har idag beslutat att hjärttransplantationerna i landet i fortsättningen ska ske vid två enheter, i Göteborg och Lund. Därmed finns det risk för att Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset förlorar den för både patienter och övriga sjukvården så viktiga möjligheten att utföra denna typ av avancerad hjärtkirurgi.

- Beslutet är mycket olyckligt och helt oväntat. Det pågår just nu en process som har till syfte att i grunden se över Rikssjukvårdssystemet och principerna för hur den högspecialiserade sjukvård som berörs av systemet fördelas mellan olika universitetssjukhus i landet. Vi anser att ett så avgörande beslut borde fått anstå till dess att översynen blivit klar. Beslutet visar tydligt att den planerade översynen är helt nödvändig, säger Mona Boström, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

- Beslutet kan komma att få mycket allvarliga konsekvenser för den högspecialiserade vården i landets mest tätbefolkade region. Det riskerar att både drabba svårt sjuka patienter, och den kliniska forskningen.

Karolinska har cirka 25 års erfarenhet av hjärttransplantationer och är det sjukhus, efter Sahlgrenska i Göteborg, som genomför flest transplantationer i landet. Karolinska ligger i landets största befolkningskoncentration och tar hand om svårt sjuka patienter från stora delar av Mellansverige och Norrland. Beslutet innebär, om det genomförs., att de patienter som behöver hjärttransplantationer i hela Sverige norr om Stockholm måste resa till Göteborg eller Lund för att får ett nytt hjärta.

Beslutet riskerar också att få allvarliga konsekvenser även för annan transplantationsverksamhet vid Karolinska, som har mycket goda resultat också inom flera andra transplantationsområden och mycket väl uppbyggda kompetenskedjor som rör olika specialiteter. Om den speciella kunskapen som rör hjärttransplantationer avvecklas finns det därför allvarlig risk för att även andra delar av Karolinskas framgångsrika transplantationsverksamhet, och den forskning som hör samman med den, kan komma lida allvarlig skada.

- Stockholms läns landsting och Karolinska universitetssjukhuset avser att fortsätta med hjärttransplantationer tills vidare eftersom vi räknar med att den översyn av rikssjukvårdssystemet som nu genomförs kommer att visa att det finns mycket goda skäl att ändra dagens beslut. Beslutet är inte anpassat till dagens och framtidens behov. Vi anser att det inte finns skäl att begränsa antalet hjärttransplantationssjukhus till två, eftersom vi idag har tre väl fungerande verksamheter som istället bör utveckla sitt samarbete, säger Mona Boström.


Kontakt:
Landstingsdirektör Mona Boström, 070-737 45 00
Presschef Anders Fridell, 070-737 42 02