Miljödepartementet

Stockholmsmöte om gemensam ansökan för Östersjön

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 15:22 CEST

Miljöminister Lena Sommestad och infrastrukturminister Ulrica Messing inbjuder i dag i ett brev tillsammans med sina ministerkolleger i Finland samtliga länder kring Östersjön till ett första möte för att arbeta fram en gemensam ansökan om att få Östersjön klassat som ett särskilt känsligt havsområde. Mötet kommer att hållas i Stockholm 11-12 september 2003.

- Jag räknar med att samtliga länder kring Östersjön som ställer sig bakom en ansökan kommer att delta i mötet i Stockholm. Vid
HELCOM-mötet(Helsingforskommissionen) i Bremen för två veckor sedan träffade jag mina Östersjökolleger som alla, utom Ryssland, förklarade sig beredda att medverka i arbetet med en ansökan, säger miljöminister Lena Sommestad.

Även Ryssland bjuds in till mötet.

- Jag har diskuterat frågan grundligt med min ryska kollega. Det är uppenbart att Ryssland inte kommer att ändra sin negativa inställning till en ansökan inom den närmaste tiden, men man intar en öppen attityd till fortsatt diskussion. Det är min förhoppning att Ryssland på sikt kan komma med i arbetet avslutar Lena Sommestad.

För att ansökan ska kunna behandlas av FN:s sjöfartsorganisation (IMO) i mars 2004 måste en gemensam ansökan om Östersjön vara inskickad senast december i år.

Lena Berglund, Politiskt sakkunnig
08-405 24 14, 0706-86 24 14