Polismyndigheten i Stockholms län

Stockholmspolisen redovisar på nytt sätt

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:55 CEST

Stockholmspolisen har som första statliga myndighet tagit fram en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI).
Från och med 2008 kräver regeringen att alla statliga bolag tar fram en årlig hållbarhetsredovisning utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Kravet gäller ännu inte statliga myndigheter, men Stockholmspolisen har ändå valt att göra detta.

- Det är ett gemensamt ansvar för oss alla att försöka påverka utvecklingen så att den blir hållbar. För oss som har mycket kontakt med ungdomar i vårt arbete, är det extra naturligt att se utvecklingen på lång sikt, säger länspolismästare Carin Götblad. En stor del av Polisens verksamhet ryms under begreppet hållbar utveckling. Att redovisa enligt GRI:s riktlinjer är en bra utgångspunkt för att stärka det sociala och miljömässiga ansvarstagande gentemot allmänheten och medarbetarna. Redovisningen kan ses som ett komplement till myndighetens årsrapport. - GRI mäter bland annat hur bra vårt miljöarbete är, till exempel att hejda växthuseffekten. Men det är inte bara "gröna" miljömål utan även sociala miljömål som redovisas, till exempel jämställdhet. Stockholmspolisen är en progressiv myndighet, därför är det naturligt att vi ligger i framkant i hur vi mäter en hållbar utveckling, säger Carin Götblad. Rapporten finns på: www.polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer GRI är en internationellt ledande modell som anger riktlinjer för att redovisa hållbarhetsfakta. Modellen gör det möjligt för organisationer att jämföra sig med andra ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Läs mer på www.globalreporting.org Ytterligare upplysningar: Janina Gröhn, projektledare Hållbarhetsredovisning 2008, tel. 0702-501 557. ----------------------------------------------------------
Andreas Fahlén
Pressekreterare
Polismyndigheten i Stockholms län
Telefon: 08-401 00 28
Mobil: 0703-777 691
Telefax: 08-401 00 19
E-post: andreas.fahlen@polisen.se