Polismyndigheten i Stockholms län

Stockholmspolisen vill öka medarbetarnas miljömedvetande

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:55 CET

Pressekreterare Andreas Fahlén
Pressmeddelande 2007-02-08 08-401 00 28 alt. 0703-777 691

Alla medarbetare vid polisen i Stockholms län ska få ett personligt exemplar av filmen ”En obekväm sanning”. Därmed ska medvetenheten öka om den miljöpåverkan som myndighetens verksamhet har.
Filmen handlar om den globala uppvärmningen och dess effekter för vår planet.

− Som en stor statlig myndighet måste vi bidra i miljöarbetet genom att ställa hårdare miljökrav på verksamheten och öka medarbetarnas kunskaper. Vi har till exempel en stor fordonspark som förbrukar mycket bränsle varje år, säger länspolismästare Carin Götblad.

Genom filmen vill polisen i Stockholms län, utan att ta ställning till varje enskilt påstående i filmen, väcka tankar kring klimatfrågan bland medarbetarna och därmed på sikt bidra till ett fördjupat miljöarbete inom myndigheten. På särskilda arbetsplatsträffar ska personalen diskutera hur de i sitt eget arbete kan bidra till en bättre miljö.

Några områden som polisen i Stockholms län har identifierat och tänker arbeta vidare med är att köra fordon mer miljösnålt, spara energi, bedriva källsortering, resa mer miljövänligt och ställa högre miljökrav vid upphandlingar.

Många åtgärder kostar inte heller mycket tid eller pengar. Det kan till exempel handla om att tanka miljöbilar med rätt miljöbränsle och att så ofta som möjligt se till att ha rätt lufttryck i däcken.

Filmen ”En obekväm sanning”, med förre vice presidenten Al Gore, ska bli en startpunkt för hur polisen i Stockholms län kan bidra till att vända en ohållbar miljömässig utveckling.

Polismyndigheten i Stockholms län är störst av landets 21 polismyndigheter. Myndigheten består av åtta polismästardistrikt och fem centrala
avdelningar. Totalt har myndigheten drygt 6.000 anställda varav cirka 5.000 är poliser. Myndighetens chef är länspolismästare Carin Götblad.