Stockholms Läns Landsting

“Stockholmsregionen har inte råd med (s)-politik" (m)

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 13:25 CEST

Höjd, skatt, höjda avgifter och en sämre sjukvård med avskaffad vårdgaranti. Det är kontentan av de förslag som tjänstemännen i landstinget i dag presenterar för att leva upp till vänstermajoritetens direktiv till budget för 2004. Trots detta finns ingen ljusning för landstingets ekonomiska situation. Moderaterna reagerar kraftfullt mot förslagen.

- Bakbundna av vänstermajoriteten presenterar tjänstemännen nu ett förslag som andas övertro på planstyrning och politiskt centralstyre. I stället för att angripa utjämningsskatten föreslås höjd skatt och stängda sjukhus. Vi som bor i länet ska tydligen tvingas finna oss i att betala än högre skatter men få blinda nedskärningar i gengälld. Allt detta för att landstinget ska betala 22 miljarder kronor i utjämningsskatt under mandatperioden. Det är fullständigt orimligt, säger oppositionslandstingsrådet Chris Heister (m).

- Detta är en sjuk budget - jag är chockad. Majoriteten tror fortfarande att man kan tjäna pengar på långa vårdköer. I själva verket skapar köerna ytterligare kostnader, i form av färdtjänst, sjukpenning och läkarbesök. Om man ålägger stockholmarna att betala landets högsta landstingsskatt förpliktigar det att garantera en god vård tillbaka. Det enda majoriteten nu garanterar är höjd skatt och höjda patientavgifter, säger oppositionslandstingsrådet Christer G Wennerholm (m).

- Lika tragisk är den planekonomiska sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus. Att skyffla avdelningar fram och tillbaka har prövats förr, med katastrofalt resultat. Budgeten ligger på en detaljnivå som måste ha hämtat inspiration från sovjetiska femårsplaner. Utrymmet för de anställda i vården att forma sin egen verksamhet blir obefintligt. Vart tog förtroendet mellan politikerna och vårdpersonalen vägen? Under ledning av socialdemokraterna är landstinget nu på väg att göra om samma misstag som förra gången med vänstermajoritet. Även då drogs det ned på sjukvården med växande vårdköer som följd, fortsätter Christer G Wennerholm.

- Det Stockholms läns landsting behöver är framåtsyftande reformer som tar tag i sjukvårdens systemfel och möjliggör satsningar för framtiden. Nu får vi höjd skatt, höjda avgifter och sämre sjukvård. Det är tydligt - Stockholmsregionen har inte råd med socialdemokratisk politik, avslutar Chris Heister.

För mer information, kontakta:

Landstingsrådssekreterare
Kristoffer Tamsons
070-737 41 23
kristoffer.tamsons@moderat.se

Landstingsrådssekreterare
Gustaf Hoffstedt
070-737 41 35
gustaf.hoffstedt@moderat.se