Stockholms stad

Stockholmsregionen - världsledande inom IT

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 16:46 CEST

Stockholm är Sveriges största tillväxtregion och har alla förutsättningar att vara världsledande och motor inom den digitala utvecklingen.

Den 7 juni arrangerade Stockholms stad en hearing tillsammans med IT&Telekomföretagen, Kista Science City och Stockholm IT Region för att formulera vår syn på regeringens arbete med Digital Agenda för Sverige. Syftet var att lyfta fram stockholmsregionens speciella förutsättningar och förmågor, och särskilt fokus lades naturligtvis på den offentliga sektorns bidrag till att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation.

Branschföreträdare från ICT-företagen diskuterade frågor om innovation, tillväxt och konkurrenskraft.

– Panelen uttryckte en stor önskan om att det behövs arenor för innovativ dialog med ICT-branschen, inte minst för möte med unga entreprenörer. För att få ett hållbart samhälle vill branschen se en fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad, smarta städer och användning av IT för att minska miljöbelastningen, säger Staffan Ingvarsson, tillförordnad stadsdirektör i Stockholms stad.

I en rapport (se bifogat dokument) från hearingen lämnas konkreta förslag och rekommendationer till IT-minister Anna-Karin Hatt som blir en del av vårt bidrag till Digital Agenda för Sverige

Staffan Ingvarsson
Tf stadsdirektör

Kontakt
Anette Holm, IT-direktör i Stockholms stad
Telefon: 08-508 29 511
E-post:anette.holm@stockholm.se