Socialdepartementet

Stockholmsstrategi för ett barnvänligare Europa

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:01 CEST

Som ett led i Sveriges ordförandeskap i Europarådet invigdes idag högnivåkonferensen "Bygg ett Europa för och med barn" i Stockholm. Representanter från 42 europeiska länder deltar i konferensen som arrangeras av svenska regeringen och Europarådet. Värd för konferensen är socialminister Göran Hägglund och fokus för den tre dagar långa konferensen är en ny strategi för ett barnvänligare Europa, den så kallade Stockholmsstrategin.

- För tre år sedan tog Europarådet beslut om programmet "Bygg ett Europa för och med barn". Det har fått stor positiv betydelse. Nu är det dags för nästa steg. Stockholmsstrategin är ett strategiskt verktyg för ett barnvänligare Europa. Genom en europeisk kraftsamling är jag övertygad om att vi kan skapa ett bättre, vänligare och säkrare Europa för alla våra barn. Men vi kan inte vänta till i morgon. Det måste göras idag, säger Maud de Boer-Buquicchio, biträdande generalsekreterare för Europarådet.

- Att skapa och stödja trygga uppväxtvillkor för barn är något av det viktigaste en politiker kan göra. Detta görs givetvis framförallt genom familjen och på det lokala och nationella planet. Men det krävs även samarbete på den europeiska nivån. Barnens uppväxtvillkor och rättigheter är en av de stora framtidsfrågorna för Europa, säger socialminister Göran Hägglund.

Högnivåkonferensen, som hålls den 8-10 september i Stockholm, behandlar bland annat frågor som rör barns rättigheter och våld mot barn. Under konferensen lanseras också den så kallade Stockholmsstrategin, som syftar till att stärka arbetet för barns rättigheter i Europarådets medlemsländer under 2009-2011.

Förslaget till strategi berör fem områden:

- Redan i dag kräver barnkonventionen att politiska beslut genomsyras av tanken på barnens bästa, men arbetet behöver fortsätta och fördjupas. För att underlätta detta föreslår strategin en webbplats med lättillgänglig information. Strategin förespråkar också en familjepolitik enligt rekommendationerna om positivt föräldraskap.

- De europeiska länderna måste samarbeta för att motverka alla typer av våld mot unga, barnaga, sexuellt utnyttjande av barn, hedersrelaterat våld och handel med barn.

- Barns delaktighet måste stärkas. Att barn tidigt får lära sig förståelse för demokratins arbetssätt är mycket viktigt i ett framtida Europa som präglas av fred och utveckling.

- Barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar, barn med handikapp, barn som är ekonomiskt och socialt utsatta och barn i nationella minoriteter och flyktingbarn behöver speciella insatser.

- Barns ställning inom rättsväsendet bör stärkas. Barnperspektivet ska vara vägledande vid stiftandet av nya lagar och rättsväsendet behöver bli mer barnvänligt.

För mer info:
Petra Kjellarson
pressekreterare hos Göran Hägglund
070-646 21 12

Kaare Riis Nielsen
nordisk presskontakt för Europarådet
+45 22 74 35 20