Stockpicker AB

Stockpicker renodlar verksamheten och storsatsar

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2012 16:28 CEST

Stockpicker AB kommer under hösten storsatsa på sin kärnverksamhet och som ett led i denna process har styrelsen under året beslutat att avyttra fonderna Stockpicker Norden Aktiv och Stockpicker J.F Commodity Energy Fund till GustaviaDavegårdh Fonder AB.   

Stockpicker AB bedömer att förutsättningarna för bägge fonderna att utvecklas mycket positivt ökar i det större GustaviaDavegårdh Fonder AB. Stockpicker Norden Aktiv kommer fusioneras med GustaviaDavegårdh Sverige och Stockpicker J.F Commodity Energy Fund kommer bilda en egen fond under Gustavias flagg. Även Stockpicker AM ABs Industriella råd, Nisse Sandberg, kommer följa med till GustaviaDavegårdh Fonder AB och fungera som rådgivare för fondbolaget i framtiden.   

Såväl Stockpicker AB som GustaviaDavegårdh Fonder AB bedömer att affären blir mycket positiv för fondandelsägarna. 

"Kunderna och alla fondandelsägarna, till vilka jag räknar mig själv, kommer genom denna affär få ökade möjligheter till god avkastning. Detta då GustaviaDavegårdh Fonder AB har mer resurser och ytterligare spetskompetens inom fondförvaltning. Vi har noggrant och med mycket omsorg valt just GustaviaDavegårdh Fonder AB som motpart i denna affär då vi anser att GustaviaDavegårdh Fonder AB är ett seriöst, kompetent och väldigt framgångsrikt fondbolag som på absolut bästa sätt kommer ha möjlighet att förvalta våra kunders pengar framgångsrikt. Att vår industriella rådgivare Nisse Sandberg också kommer anlitas av GustaviaDavegårdh Fonder AB gör inte saken sämre utan innebär helt enkelt att bolaget nu kommer ha tillgång till allt som krävs för att fonderna nu går mot en som jag bedömer det mycket ljus framtid. Denna affär är verkligen en win-win-win där bägge bolagen samt som jag ser det framförallt de som äger andelar i fonderna blir de stora vinnarna". Säger William Marcus Ziegler, VD på Stockpicker och tillika själv andelsägare av bägge nämnda fonder.     

Stockpicker AB kommer samtidigt fokusera ytterligare på att renodla verksamheten till de områden som bolaget redan är Sverigeledande på, nämligen oberoende aktieanalys och produkter förknippade därtill. 

"Stockpicker AB är redan sedan början av 2000talet Sveriges antagligen största oberoende finansiella bolag inom spjutspetstjänster för aktieanalys. Våra produkter Swing Trader, Market Update, Fundtimer, Trade Alerts och klassiska Stockpicker Newsletter kommer uppleva ett enormt uppsving det närmaste året. Jag för redan nu samtal med flera analytiker som kommer utöka personalstaben under hösten. Förutom nyanställningar samt produktutvecklande åtgärder planerasdet en lång rad positiva överraskningar för våra prenumeranter. Hösten kommer bli spännande och vi ser verkligen fram emot detta med tillförsikt" Berättar William Marcus Ziegler.