Stockpicker AB

Stockpickers fond etta bland 6 141 fonder på Morningsstar!

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 15:52 CET

För andra veckan i rad placerade sig under måndagen fonden Stockpicker Norden Aktiv för den senaste månadsperioden högst upp av samtliga 6 141 svenska och utländska fonder på den oberoende fondratingtjänsten Morningstar. Stockpicker Norden Aktiv låg då för den senaste månadsperioden +13,3 % medan genomsnittsfonden låg +1,2 %.

Även veckan innan placerade sig Stockpicker Norden Aktiv högst upp. Då med en uppgång om +17,0 % för den senaste månadsperioden medan genomsnittsfonden låg +2,4 %. En förstaplacering som höll hela den veckan ut. Och nu är fonden alltså återigen etta av samtliga fonder när vi gått in i en ny vecka.

Sedan starten den 1 april 2009 har Stockpicker Norden Aktiv genom sin högaktiva förvaltning mäktat med en uppgång om +69,50 % (efter avdrag för avgifter t o m december) medan jämförelseindex samtidigt stigit med +37,90 %.

Fondens förvaltare ger 1-2 gånger per månad ut ett kostnadsfritt nyhetsbrev om fonden. Anmälan till detta kan gratis ske till info@stockpickerfonder.se Ange ”SPNA” i ämnesraden.

Mer information om fonden finns på fondbolagets hemsida.

Stockpicker Asset Management förvaltar även fonden Stockpicker J.F Commodity Energy Fund som investerar i "råvaror". Fonden blev i början av januari utsedd till en av de nio objekt som Stockpicker Newsletter tror kommer tillhöra vinnarna 2010. Även för denna fond finns ett nyhetsbrev.

Fondens förvaltare ger 1-2 gånger per månad ut ett kostnadsfritt nyhetsbrev om fonden. Anmälan till detta kan gratis ske till info@stockpickerfonder.se Ange ”SPJF” i ämnesraden.

Mer information om fonden finns på fondbolagets hemsida.

Disclaimer: Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat.

Stockpicker Asset Management AB
Postadress: Biblioteksgatan 3
11146 Stockholm
Tel: 08-611 8140, Fax: 08-611 8141
E-post: info@stockpickerfonder.se