Linköpings kommun

Stöd för att anpassa fordon blir permanent

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 09:17 CET

Linköping inför så kallat mobilitetsstöd. Det innebär att personer som har färdtjänsttillstånd i stället kan få anpassning av sitt fordon.

Från och med 1 juli 2014 trädde en ny lag om mobilitetsstöd i kraft. Stödet är frivilligt för kommunerna. Linköping genomförde försöksverksamhet 2007 – 2010. Kommunfullmäktige väntas besluta detta vid dagens sammanträde att permanenta stödet.

De som fick mobilitetsstödet var personer som hade tillstånd till färdtjänst och ett stort resbehov. Stödet innebär att den enskilde använder egen, ombyggd bil i stället för färdtjänst. Många var vana vid bil och hade en personlig assistent eller en anhörig som kunde köra.

I Linköping deltog 6 – 8 personer i försöket. Utvärderingen visar att de som fått stödet var mycket positiva. De upplevde att deras livskvalitet ökade avsevärt.

Den totala kostnaden för anpassningarna var i genomsnitt cirka 25 000 kronor per månad för kommunen. Kostnaden för färdtjänst skulle varit dubbel så hög som för anpassning av fordon.

Kommunfullmäktige beslutar också om regler för mobilitetsstöd, bland annat vem som kan få stöd, vad det består av både ekonomiskt och tekniskt samt krav på fordon.

– Mobilitetsstöd är ett bra exempel på en lösning som förbättrar för den enskilda och samtidigt minskar kostnaderna för samhället, säger Elias Aguirre (S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Sedan tidigare finns ett statligt stöd för att skaffa och anpassa fordon till personer med funktionsnedsättning. Mobilitetsstöd är ett komplement, som riktar sig till personer som inte uppfyller kriterierna för statligt bilstöd, till exempel att man gått i pension.

För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon  072-58 47 310

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.