FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Stöd iranska folkets kamp för ett fritt och demokratiskt Iran

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 05:23 CEST

Namninsamling

Den aktuella våldsutvecklingen i Iran är tyvärr inget nytt fenomen. Under tre årtionden har folket utstått barbariska tortyrmetoder och avrättningar såsom stening, offentliga avrättningar genom hängning samt offentlig bestraffning med piskrapp.

Trettio år av misär, förtryck och fattigdom trots Irans enorma rikedomar har fått folket att reagera och protestera kraftigt mot den religiösa fascism som under denna tid samtidigt livnärt sig på att sprida fundamentalism och terrorism över världen.

Det är missnöjet mot denna repression som nu kulminerar och som uttrycks av och genom folkets protester. Men idag, precis som tidigare under de senaste trettio åren, stryps det iranska folkets rop på frihet och deras kamp för demokrati krossas brutalt av den totalitära iranska regimen.

De folkliga protesterna som bröt ut sedan det skamliga skådespel som av landets regim kallats för presidentval, den 12 juni, visar att det iranska folket valt att ta upp kampen för frihet och demokrati.

Folkets protester på gator och torg runt om i Iran, speciellt under den senaste tiden, visar med all tydlighet att dagens Iran styrs av en illegitim regim som saknar stöd hos folket. De hemska bilder som sprids i världen, trots regimens blockering av alla kommunikationer samt utestängning och utvisning av utländska journalister, är oroande för alla frihetsvänner.

Bilderna vittnar om den brutalitet och det våld som demonstranterna utsätts för när de kräver sina grundläggande mänskliga rättigheter. Den iranska regimens agerande är mycket oroväckande eftersom det signalerar att regimen förbereder sig för att massivt slå tillbaka mot folket med hjälp av revolutionsgardet och bassij-milisen.

Människorna i Iran kräver nu med livet som insats sin frihet och avskaffandet av prästerskapets våldsamma envälde. Det iranska folket bevisar samtidigt att de är beredda att betala det höga pris som krävs för ett demokratiskt och fritt Iran. Sverige, EU, USA och resten av världen bör stödja deras kamp för ett fritt, demokratiskt och sekulärt Iran med respekt för mänskliga fri- och rättigheter.

Det är omvärldens plikt att fördöma den grymma behandling som människorna i Iran utsätts för när de nu går ut och kräver sin röst. Därför uppmanar vi också Er att med Er signatur visa Ert stöd och solidaritet för det iranska folkets kamp samt uppmana svenska regeringen och FN:s säkerhetsråd att:

1. förkasta Irans skamliga val och avvisa utnämningen av Ahmadinejad samt att pressa den iranska regimen till att acceptera ett av FN övervakat fritt val, baserad på folkets suveränitet och inte på den högste andlige ledarens envälde.

2. stoppa samtliga politiska och diplomatiska förbindelser med mullornas regim till dess att repressionen av det iranska folket upphör.

3. införa ett ekonomiskt, diplomatiskt, teknologiskt och militärt handelsförbud mot den iranska regimen samt att införa ett utländskt reseförbud mot regimens högre tjänstemän.

4. uppmana FN:s säkerhetsråd att ta upp de brott som begåtts av regimens auktoriteter, i synnerhet ledaren Khamenei, i en internationell domstol.

Signera petition

Förenade föreningar för ett fritt Iran, FFFI

www.fffi.se