Socialdepartementet

Stöd för psykoterapiutbildning och stöd till forskning

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:42 CEST

Regeringen har idag beslutat om att satsa 15 miljoner kronor per år för att öka antalet utbildade inom psykoterapi. Regeringen satsar även 12 miljoner kronor per år för att öka antalet forskningsplatser inom psykiatrin.

- Psykoterapi är enormt viktig som behandlingsmetod, men tillgången på utbildad personal är alltför låg. Socialstyrelsen har dessutom slagit fast att psykoterapi ska vara den första behandlingsmetoden för personer med lindrig depression och ångest, inte läkemedel. Och det är jättebra, men då måste det ju finnas tillräckligt många inom vården med rätt utbildning. Därför gör vi nu en storsatsning för att se till att fler får rätt utbildning och kan avhjälpa de stora behov som finns, säger socialminister Göran Hägglund.

- Psykiatrin har också varit eftersatt när det gäller forskning. Dessutom går många av de idag verksamma forskarna i pension under de närmaste åren. Därför måste vi göra det attraktivt för personer som är verksamma inom hälso- och sjukvården att forska inom psykiatri. Med den här satsningen vill vi se till att fler personer kan kombinera arbete och forskning med bibehållen lön.

Stöd för psykoterapiutbildningar
Regeringen har beslutat att stödja landstingen med att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens inom psykologisk behandling. Målet är att fler personer ska utbildas inom psykoterapi för att avhjälpa de långa köerna inom psykiatrin. Medlen ska används till att finansiera utbildningsplatser för legitimeringsgrundande psykoterapeututbildningar och påbyggnadsutbildningar för handledarkompetens inom psykoterapi.

Regeringen satsar för projektet 15 miljoner kronor under 2009, och planerar dessutom att satsa 15 miljoner per år under åren 2010-2012.

Stöd till forskning
Regeringen ger även Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta cirka 30 deltidstjänster för forskning inom psykiatrin under 10 år.

Den inventering av akademiska tjänster inom psykiatrin, som gjordes 2006, visar att 43 personer upprätthåller 36,6 akademiska tjänster. Om tio år kommer endast 11 av dessa personer att vara i tjänst. För att kunna upprätthålla en högkvalitativ psykiatrisk forskningsmiljö behöver antalet disputerade psykiatriker öka.

Det exakta antalet tjänster och anställningarnas omfattning i regeringens nya satsning får variera. Sökande från alla relevanta yrkesgrupper ska kunna komma ifråga för tjänsterna. En förutsättning är dock att de sökande är disputerade och anställda vid en klinik som driver hälso- och sjukvård samt att de kan få tjänstledigt på deltid från sina anställningar. Medlen för tjänsterna ska ge de antagna ersättning med bibehållen lönenivå.

Regeringen satsar 12 miljoner kronor för projektet under 2009, och planerar dessutom att avsätta 12 miljoner kronor per år under åren 2010 till och med 2018.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12