Försvarsdepartementet

Stöd för uppbyggnad av den afghanska armén

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 12:14 CET

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att under 2010 bidra till den fond som upprättats av Nato för finansiering av uppbyggnad av den afghanska armén (ANA).

Bidraget till ANA Trust Fund som omfattar högst 5 300 000 kronor riktas till att bygga upp säkerhetsstyrkorna i norra Afghanistan, den del av landet där Sverige är verksamt och har ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad.

Genom att ge stöd till Natos fond till stöd för uppbyggnad av den afghanska armén bidrar Sverige, inom ramen för en koordinerad insats, med efterfrågat stöd till kapacitetsuppbyggnad. Bidraget utgör en del av ett långsiktigt svenskt stöd för att stärka en demokratiskt styrd och fungerande afghansk säkerhetssektor.

Den afghanska armén håller på att utvecklas till en styrka som tar ett ökande ansvar för landets säkerhet. Uppbyggnaden av Afghanistans armé är ett led i den strategi som efterhand ska göra det möjligt för den internationella militära närvaron att övergå i en mer stödjande roll för att på sikt kunna avslutas.

Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74