Arbetslivsinstitutet

Stöd från chefen viktig friskhetsfaktor

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 08:57 CEST

Att kunna göra ett bra arbete är en av de viktiga faktorerna för att hålla sig frisk på arbetsplatsen. Även möjligheterna att få stöd från sin chef när arbetet känns besvärligt framträder som en viktig friskfaktor. Det visar en ny studie från Arbetslivsinstitutet som presenteras på näringsdepartementets presseminarium om arbetsmiljö i dag.

Arbetsmiljöforskningen ställer oftast frågor om vilka faktorer som är förknippade med ohälsa. I rapporten Långtidsfriskas arbetsvillkor har bland andra professor Gunnar Aronsson, Arbetslivsinstitutet, i stället inriktat analyserna på förhållanden förknippade med långtidsfriskhet - alltså vad är det som håller oss friska eller ger arbetshälsa. Långtidsfriska är de som under en tvåårsperiod haft enstaka fall av sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

Forskaren Marianne Törner, Arbetslivsinstitutet, berättar om forskningens betydelse för att förhindra arbetsolyckor. Antalet arbetsolyckor i Sverige har sjunkit och ligger sedan ett antal år i stort sett stilla. Arbetslivets aktörer lärde in en syn på hur risker uppstod och hur man skulle komma tillrätta med dem. Det var länge effektivt, men nu är det inte längre tillräckligt. Om vi inte vill acceptera att ett stort antal människor skadas i sitt arbete måste det till ett nytt synsätt på risker och nya sätt att angripa dem.

Ytterligare frågor besvaras av:
Forskare
Marianne Törner
Tel: 031-50 16 45
Mobil: 070-510 7045
E-post: marianne.torner@arbetslivsinstitutet.se

Professor
Gunnar Aronsson
Tel: 08-619 6944
Mobil: 070-571 7083
E-post: gunnar.aronsson@arbetslivsinstitutet.se