Svenska institutet

Stöd från SI till konfliktdrabbade georgiska kvinnor

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 08:10 CEST

I spåren efter konflikten i Georgien rapporterar kvinnoorganisationer i området om våldtäkter och plundring. Men kvinnornas situation i Kaukasus har länge varit rejält eftersatt. Redan innan konflikten mellan Georgien och Ryssland valde därför Svenska institutet (SI) att satsa på att stärka kvinnors rättigheter, genom bland annat samarbete med svenska organisationer som verkar i regionen. Hittills har en miljon kronor fördelats i programmet, som sker inom ramen för det så kallade Reformsamarbete Öst.

- Trots den demokratiska utvecklingen förekommer omfattande kvinnoförtryck i Georgien, säger Olle Wästberg, Svenska institutets generaldirektör. Bland annat förekommer fortfarande brudrov, där unga flickor rövas bort av män som vill gifta sig med dem.

- Det är oerhört viktigt att inte bortse från dessa frågor när omvärldens omedelbara fokus annars ligger på den politiska konflikten i området, fortsätter Olle Wästberg. Ska Georgien kunna inlemmas i den demokratiska världen måste också kvinnornas ställning förbättras.

Georgien har i år prioriterats som samarbetsland inom ramen för regeringens så kallade Reformsamarbete Öst-satsning. SI bidrar här med kompetensutveckling inom en rad samhälls- och kulturområden i Georgien. Dessa områden har identifierats som viktiga av SI:s samarbetsparter på plats i landet.

Detta första projektår har SI haft en aktivitetsbudget på 1 miljon kronor, och har främst företagit rekognosceringsresor till regionen samt delat ut stöd till organisationer såsom Kvinna till Kvinna och Hörselskadades Riksförbund med fler, samt dessas samarbetsparter i Georgien. Redan nu har emellertid SI börjat bjuda in andra organisationer, lokala politiker, kulturarbetare med flera aktörer verksamma i landet som vill delta i arbetet.

SI har valt att både arbeta med frivilliga organisationer och med statliga och kommunala institutioner, då landets organisationer står för nytänkande och öppenhet medan långsiktigheten säkras i institutionerna.

- Intresset från svenska partners har ökat sedan konflikten med Ryssland intensifierades i början av augusti. Svenska institutet uppvaktas numera av en rad svenska organisationer med stort intresse och kunskaper för att stödja Georgien. De saknar många gånger de första kontakterna, vilket vi idag kan vara behjälpliga med, säger Sylvia Augustinsson, projektledare för Georgienprojektet.


För mer information, vänligen kontakta:

Sylvia Augustinsson, projektledare Svenska institutet, telefonnummer: 08-453 79 04, e-postadress: sylvia.augustinsson@si.se

Joakim Lindberg, press- och informationsansvarig, Svenska institutet, telefonnummer: 08-453 78 01, mobilnummer: 073-684 20 22, e-postadress: joakim.lindberg@si.se

www.si.se