Region Gävleborg

Stöd i föräldraskapet - hjälper barn i familjer med missbruk

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 13:21 CET

Den 28 februari 2013.
Tid: 09.00 - 15.15 
Plats: Clarion City Winn konferens, Gävle (vid Stora torget bredvid McDonald`s)

EN STOR NATIONELL SATSNING! Barn som växer upp i familjer där missbruk, psykisk sjukdomeller våld förekommer behöver bli sedda och få stöd. Just nu pågår en stor nationell satsningsom syftar till att stödja barn som lever i dysfunktionella familjer. Regeringen och SKL har tecknat en överenskommelse. Den här dagenär en del i det påbörjade utvecklingsarbetet.

OM DAGEN! Syftet med dagen är att belysa vikten av att arbeta med ett helhetsperspektiv i familjer där missbruk förekommer. Genom att stödja föräldrar i deras föräldraskap hjälper vi också barnen. Vi kommer även att titta på hur du som ansvarig för utveckling i en verksamhet kan bidra på bästa sätt. 

MÅLGRUPP! Politiker, chefer och verksamhetsutvecklare som verkar för familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning,våld eller svåra separationer

För vidare information:
Karin Gisselman, FoU Välfärd – Region Gävleborg
Mobil 072-726 91 22
karin.gisselman@regiongavleborg.se

Barbro Wåger, Länsstyrelsen
Mobil 070-263 37 03
Barbro.wager@lansstyrelsen.se