Vänsterpartiet

Stöd kvinnojourerna!

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 21:12 CET

Socialutskottets ordförande Ingrid Burman (v), lyfte i dagens riksdagsdebatt behövet av stöd till kvinnojourerna.

- Kvinnojourerna spelar en central roll när det gäller att synliggöra mäns våld mot kvinnor, säger Ingrid Burman.

Tjej- och kvinnojourerna har en också en viktig roll när det gäller att sprida kunskap om om våldets mekanismer och utveckla metoder för att hjälpa och stödja kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp. Dessa kunskaper bör tas till vara i större utsträckning.

Ingrid Burman anförde att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att kartlägga tillgången på kvinnojourer i landets kommuner med målsättningen att säkra alla kvinnors rätt och möjlighet att uppsöka kvinnojourer.

Mer information:
Ingrid Burman, ordförande i socialutskottet 070-343 95 87

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se