Sida

Stöd till åtgärder mot könsrelaterat våld i Liberia

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 08:51 CEST

Sida satsar 20 miljoner kronor för att motarbeta det könsrelaterade våldet i Liberia. Initiativet ska stödja offer genom att bland annat erbjuda skyddat boende, tillgång till terapi och rådgivning samt arbeta förebyggande genom informationskampanjer. Domstolsväsendet ska förbättras, domare utbildas och lagstiftning ses över.
Det finns en lång historia av förtryck och marginalisering av kvinnor i Liberia som går tillbaka till långt före inbördeskrigets slut 2003.

- Tyvärr kvarstår idag problemet med könsrelaterat våld mot kvinnor och flickor. Det handlar bland annat om sexuellt våld och exploatering, kvinnomisshandel, tvångsgifte och kvinnlig könsstympning, säger Erik Wallin, ansvarig handläggare för Liberia på Sida.

I Liberia har över 45 procent av flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år utsatts för fysiskt våld. De flesta av dessa övergrepp sker inom hemmet.

- Det finns en alltför stor acceptans i det liberianska samhället för detta våld. Därför krävs en bättre förståelse och kunskap kring denna problematik, säger Erik Wallin.

Insatsen görs i samarbete mellan Liberias regering och följande FN-organ; Utvecklingsfonden för kvinnor (UNIFEM), Barnfonden (UNICEF), Utvecklingsprogrammet (UNDP), Världshälsoorganisationen (WHO), Flyktingkommissariatet (UNHCR) och Befolkningsfonden (UNFPA.)

Den liberianska regeringen arbetar också med försoning där den omtalade "Försoningsrapporten" nyligen kom som ett led i att hela de sår som kriget skapat.

Idag finns förutsättningar i Liberia för att påbörja denna insats. En positiv utveckling har skett efter inbördeskriget med en expanderande ekonomi, återuppbyggnad av infrastruktur och nyöppnande av skolor och sjukvårdsinrättningar.

För mer information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se