Socialdepartementet

Stöd till alkohol- och drogförebyggande insatser

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 11:29 CEST

Regeringen har beslutat att bevilja 4 410 000 kronor som stöd till olika alkohol- och drogförebyggande insatser. Följande verksamheter har tilldelats stöd.

Länsstyrelsen i Östergötlands län
585 000 kronor för fortsatta medel till en länssamordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Östergötlands län. Projektet är avsett att bidra till att genomföra de nationella handlingsplanerna för att förebygga alkohol- och drogskador.Länsstyrelsen i Stockholms län
250 000 kronor för att genomföra en berusningsstudie på restauranger i Stockholms stad. Stockholms län arbetar sedan 1995 med ansvarsfull alkoholservering genom att driva forskningsprojektet STAD, i syfte att förebygga alkoholskador och att bland annat erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholhantering för innehavare av serveringstillstånd och deras personal. Projektet syftar till att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtionen på barer, nattklubbar och restauranger.

Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD 3 100 000 kronor för fortsatta månatliga alkoholkonsumtionsundersökningar under 2006.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
475 000 kronor för att genomföra undersökningar av alkohol- och narkotikavanor bland gymnasieelever. Syftet med projektet är bland annat att erhålla data om gymnasieelevers alkohol- och narkotikavanor.


Kontakt:
Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88
registrator@social.ministry.se

Susanne Kuritzén
Departementssekreterare
08-405 17 17