Stockholms Läns Landsting

Stöd till anhöriga får landstingsbelöning (LSF)

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 13:29 CET

Stödteamet för familjer med barn med Asperger syndrom eller högfungerande autism har tilldelats Stockholms läns landstings pris ”Gyllene Äpplet”. Stödteamet – Kerstin Alm, Yvonne Andersson, Annie Boström, Britt-Marie Ekström, Monica Jeal-Söderberg, Åsa Larsson, Elisabeth von Zeipel och Jane Åkerlid – belönas för sitt arbete med att utveckla nya former för stöd till och samarbete med anhöriga.
Den kraftiga ökningen av Asperger syndrom och högfungerande autism har skapat resursbrist och vårdköer. Genom att bredda rollen som behandlare har stödteamet utvecklat ett komplement till den resurskrävande habiliteringen. I den nya rollen ingår en mer aktiv samverkan med föräldrar, andra anhöriga och givetvis även barnen och ungdomarna själva.

Projektet inleddes 1999 och har idag utvecklats till en permanent verksamhet, med åtta personer som har kontakt med över 600 familjer. Stödteamet förmedlar kunskap och kontakt med andra i liknande situation. På detta sätt får både barnen och den övriga familjen hjälp att skapa ett bättre vardagsliv och ökad livskvalitet.

”Gyllene Äpplet” är en årlig utmärkelse till medarbetare som aktivt bidragit till att skapa möjligheter för lärande inom Stockholms läns landsting. Tanken bakom priset är att eldsjälar som gynnar lärande skall uppmärksammas. I år delades priset ut för tionde gången. Prisutdelare var personallandstingsrådet Lars Dahlberg.

Juryn ger även hedersomnämnande till mammografiteamet vid Danderyds sjukhus – Dagny Pettersson-Sköld, Helene Grundström, Margareta Ståhl och Ulf Gerdes – som har skapat en drop-in-mottagning för patienter med misstänkt bröstcancer.

Tidigare lång väntan på besked om diagnos har därigenom kunnat förkortas avsevärt. Onödigt lidande och ångest kan undanröjas. Nu kan patienten gå till husläkaren på morgonen, få en remiss och komma till mammografienheten samma dag. Drop-in-mottagningen har skapat lärande och efterföljande både inom och utom det egna landstinget.

Ett hedersomnämnande går även till stroketeamet vid Gustavsbergs vårdcentral – Erik van Mansvelt, Ann-Sofi Ahldén, Monica Göbl, Anne-Ly Lindblad och Ylva Persson. De har utvecklat en modell för gruppmottagning för sekundärprevension av stroke/TIA.

Som ett komplement till det individuella ordinarie läkarbesöket samarbetar fem olika yrkesgrupper i gruppmottagningar inom primärvården, för att gemensamt möta patienter med stroke/TIA. Sekundärpreventionen förbättras genom teamets bredare kunskaper och gruppens gemensamma samtal med patienterna.

Metoden skapar ett strukturerat kvalitetsarbete, där behövlig yrkesexpertis och patientens anhöriga gemensamt kan behandla olika problem och svårigheter som uppstår i vardagslivet. Genom att lyssna till andras frågor och erfarenheter i gruppmottagningen stärks patienternas och de anhörigas tilltro till den egna förmågan att hantera sjukdomen.

Utmärkelsen Årets Stjärnpedagog går till Ingegerd Hansson, huvudhandledare för utbildning av röntgensjuksköterskor vid röntgenavdelningen, Södertälje sjukhus.

Juryn motiverar utmärkelsen på följande sätt: ”Med sin utomordentliga pedagogiska förmåga har Ingegerd Hansson på ett framgångsrikt sätt förmedlat kunskap, kompetens, hög yrkesetik och självförtroende hos generationer av röntgensjuksköterskor.”

Ingegerd Hansson har alltid fångat upp och förmedlat hur man på bästa sätt nyttjar ny teknik och ny utrustning. Elever från flera årskullar bekräftar Ingegerds förmåga att skapa ett inlärningsklimat, som genom en individuell utbildningssyn har givit alla samma förutsättningar att känna trygghet och stolthet i den egna yrkeskompetensen

Kontakt:
Barbro Sundh, Landstingskontoret, 08 – 737 51 24