Näringsdepartementet

Stöd till arbetsgivarsamverkan för att rehabilitera långtidssjukskrivna

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 12:01 CEST

Regeringen har beslutat att ge Verket för innovationssystem (Vinnova) i
uppdrag att genomföra insatser som ska stärka och utveckla metoder och
modeller för samverkan mellan flera arbetsgivare. Syfte är att
åstadkomma ökad hälsa på de deltagande arbetsplatserna genom
förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Insatserna ska genomföras i
form av ett forsknings- och utvecklingsprogram mellan 2003 och 2006.

- Insatser på arbetsplatserna är av avgörande betydelse både för att
förhindra nya långtidssjukskrivna och för att få till stånd ett
effektivt rehabiliteringsarbete. Det ställer krav på utveckling av de
enskilda arbetsplatsernas förmåga och kunskap inom området, säger
arbetslivsminister Hans Karlsson.

När flera arbetsgivare går samman ökar förutsättningarna för bättre och
effektivare former av förebyggande och rehabiliterande åtgärder på
arbetsplatsen. En samverkan ökar utbudet och variationen av möjliga
arbetsuppgifter. Det kan bli lättare att hitta ”rätt” arbetsuppgift när
någon ska tillbaks till arbete efter sjukskrivning eller om en anställd
i förebyggande syfte har behov av att byta arbetsuppgifter. Redan nu
bedrivs viss samverkan i detta syfte i form av arbetsgivarringar.
Samverkan kan också bidra till bättre möjligheter att samordna
kunskapsuppbyggnaden på arbetsplatserna.

Uppdraget innebär bättre möjligheter för arbetsplatserna att prova och
utveckla olika samverkansmodeller. I Vinnovas uppdrag ingår också att
följa upp och utvärdera projekten samt att se till att kunskapen och
erfarenheterna sprids.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
070-267 84 26

Marie Åkhagen
Departementssekreterare
070-643 42 01