Svenska institutet

Stöd till bibliotek från SI till Georgien ska främja utveckling

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 08:10 CEST

Även om omvärldens ögon i fallet med Georgien just nu riktas företrädesvis mot den politiska konflikten, finns ett stort antal andra ämnesområden som är eftersatta i regionen. Bland dessa märks utbildning och kultur, som nu Svenska institutet (SI) vill främja - för att i slutänden bidra till ökad öppenhet och demokrati. Konkreta exempel på stöd kan komma att utgöras av utvecklingsstöd till barnlitteratur samt uppbyggnad av modellbibliotek.

- Det saknas böcker och läromedel i georgiska skolor, säger Olle Wästberg, generaldirektör för SI. Det finns begränsat med modern litteratur för barn. Biblioteken som fanns under Sovjettiden är nästan helt borta, och de som finns kvar är i miserabelt skick. Det är av största vikt för uppbyggnaden av Georgien, och främjandet av demokratin i landet, att nu stärka utbildningen och kulturen i landet. Att barn får chans att utvecklas och att skolor fungerar är en viktig del i Georgiens nya demokrati.

- Vi vill göra ett svenskt modellbibliotek, där biblioteket blir en samlingspunkt och ett kommunalt vardagsrum, berättar Sylvia Augustinsson, projektledare på SI för Georgienprojektet. Vi vill också stödja utveckling av inhemska läromedel och barnlitteratur, genom kontakter mellan svenska och georgiska författare.

Anledningen till SI:s och andra myndigheters nya satsningar på Georgien inom bland annat kulturområdet, är att landet i år har prioriterats som samarbetsland inom ramen för regeringens så kallade Reformsamarbete Öst-satsning. SI bidrar här med kompetensutveckling inom en rad områden i Georgien, som har pekats ut som särskilt viktiga av SI:s samarbetsparter på plats i landet. Under det innevarande och första projektåret har SI haft en aktivitetsbudget på 1 miljon kronor, och har främst företagit rekognosceringsresor till regionen samt delat ut stöd till organisationer såsom Kvinna till Kvinna och Hörselskadades Riksförbund med fler, samt dessas samarbetsparter i Georgien. Redan nu har emellertid SI börjat bjuda in andra organisationer, lokala politiker, kulturarbetare med flera aktörer verksamma i landet som vill delta i arbetet.

- Intresset från svenska partners har ökat sedan konflikten med Ryssland intensifierades i början av augusti. Svenska institutet uppvaktas numera av en rad svenska organisationer med stort intresse och kunskaper för att stödja Georgien. De saknar många gånger de första kontakterna, vilket vi idag kan vara behjälpliga med, säger Sylvia Augustinsson, projektledare för Georgienprojektet.


För mer information, vänligen kontakta:

Sylvia Augustinsson, projektledare Svenska institutet, telefonnummer: 08-453 79 04, e-postadress: sylvia.augustinsson@si.se

Joakim Lindberg, press- och informationsansvarig, Svenska institutet, telefonnummer: 08-453 78 01, mobilnummer: 073-684 20 22, e-postadress: joakim.lindberg@si.se

www.si.se