Ungdomsstyrelsen

Stöd till e-demokrati för unga i malmö

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 12:34 CET

Ungdomsstyrelsen har beviljat stöd till föreningen eKRAFT i Fosie stadsdel i Malmö för att öka ungdomars möjligheter till inflytande i demokratin. Det ska ske genom ett medborgarnät på internet.

Stödet till ungdomsföreningen eKRAFT är på 650 000 kronor av medel ur Allmänna arvsfondens satsning för utveckling av ungdomars möjlighet till organisering.

Pengarna ska gå till att utveckla en plattform på internet som föreningar kan använda sig av. Syftet är att underlätta diskussioner och utbyte av information. Tanken är också att skapa nya kanaler för att unga ska få ökat inflytande inom skola, föreningsliv och politiken. Med hjälp av medborgarnätet ska unga ska kunna diskutera med varandra och politiker, i första hand i Fosie och på sikt i hela Malmö. Förhoppningen är att ungdomar därigenom ska få större möjligheter till inflytande i demokratin.

I arbetet med medborgarnätet samarbetar eKRAFT med bland annat Fosie stadsdelsförvaltning och näringslivet.

För mer information:
Martin Eriksson, eKRAFT, 0708-26 05 94 martin.eriksson@ekraft.net

www.ekraft.net

Karen Austin, handläggare, Ungdomsstyrelsen
tfn 08-462 53 60, 070-228 13 53,karen@ungdomsstyrelsen.se

Martin Holmberg, press- och informationschef, Ungdomsstyrelsen
mobil tfn 070-663 39 18, martin@ungdomsstyrelsen.se