Miljöstyrningsrådet

Stöd till energieffektiv upphandling

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 13:15 CET

Miljöstyrningsrådet har beviljats 5,8 miljoner kronor till
att fortsätta arbeta med energieffektiva varor och tjänster vid upphandling. Nytt
i arbetet är att ta fram en webbutbildning för LCC (livscykelkostnader) och ett
delprojekt om strategisk energieffektivisering. Detta innebär att ge råd inför
upphandlingar om vilka ställningstaganden som är viktigast.

Med hjälp av stödet ska MSR även ta fram nyttokalkylatorer
och webbutbildningar om energieffektivisering.

”Vi är väldigt glada att få fortsatt förtroende från
Energimyndigheten att hjälpa Sveriges upphandlare att energieffektivisera. Vårt
konkreta stöd handlar om att ta fram verktyg och framför allt svara på
praktiska frågor om energieffektiv upphandling för ett 20-tal varor och
tjänster”, säger Heini-Marja Suvilehto, projektledare och tf energiansvarig på
Miljöstyrningsrådet. 

Nyttokalkylatorerna ger siffror på vilken besparing som kan
göras i form av pengar, koldioxid, och kWh genom att ställa krav i upphandling.
I dagsläget finns det kalkylatorer för fordon och vitvaror. Där kan du till
exempel se att om du ska köpa 10 bilar med MSR:s avancerade krav kan den
potentiella besparingen bli 52 560 kr, 6 800 kg CO2 och 131 400
kWh jämfört med en konventionell bil*.

Webbutbildningarna ger en bakgrund till varför det är
viktigt att ställa krav inom olika områden och visar vilken besparingspotential
som finns, vilka de viktigaste miljöaspekterna är och vilka krav som kan
ställas. Det kommer att bli nio utbildningar totalt.

I övrigt ingår helpdesk och uppdaterade energikrav på
avancerad nivå. Elmotorer och luftfilter är två nya områden som det kommer att utvecklas
krav inom. Hemidan www.msr.se/energi ska
hållas uppdaterad och nya målgrupper som behöver lära sig om att ställa
energikrav vid upphandling. Pengarna, som ska användas under 2013 och 2014,
kommer från Energimyndigheten och beviljades även för perioden 2010-2012.

För mer information kontakta Heini-Marja Suvilehto,
projektledare på Miljöstyrningsrådet på 08- 501 055 57, hippu@msr.se eller Susanne Lång,
kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet, på 0708- 96 88 81, susanne@msr.se


Om Energieffektiva
myndigheter:

Offentlig sektor ska enligt EU:s energitjänstedirektiv gå före i omställningen
till ett energieffektivt samhälle. I Sverige innebär det att offentlig sektor ska
uppfylla två förordningar** som innehåller sex energieffektiviseringsåtgärder
varav tre rör kravställande i upphandling. Dessa tre åtgärder ligger till
grunden för Miljöstyrningsrådets uppdrag.


*Antagande att de kör
2000 kr mil per år och att bränslekostnaden är 14,6 kr liter (bensin/diesel).

**Förordning 2009:893
om energieffektiva åtgärder för myndigheter och förordning 2009:1533 om
statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.


Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).