Utrikesdepartementet

Stöd till exportfrämjande projekt med fokus på design

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 09:21 CEST

Regeringen har i dag beslutat att anslå 475 000 kronor till Swedish Style 5 i Tokyo samt 165 000 kronor för ett projekt om spjutspetskunnande inom vård och omsorg i Haag. Projekten är led i regeringens satsning på att uppmärksamma design som tillväxtfaktor inför och under Designåret 2005.

Temat för Swedish Style som genomförs i oktober-november för femte gången är i år design management och designens betydelse som konkurrensmedel. Projektet i Haag har särskild inriktning på design för funktionshindrade och äldrevård.

Medlen disponeras av Sveriges ambassad i Tokyo respektive Haag. Ambassaden i Tokyo ska tillsammans med Sveriges exportråd i Tokyo, företag, myndigheter, organisationer och andra aktörer genomföra seminarier, utställningar och affärsmöten med anknytning till upplevelse- och tillverkningsindustri. Ambassaden i Haag ska tillsammans med Exportrådet i Haag och Hjälpmedelsinstitutet (Nationellt kunskapscentrum inom hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning) genomföra särskilda exportfrämjande aktiviteter i anslutning till den nederländsk-svenska pristävlingen Design for All Award i Haag i oktober. (Information om pristävlingen finns på Hjälpmedelsinstitutets hemsida, www.hi.se)

Kontakt
Svante Hådell
Internationell pressekreterare, Utrikesdepartementets frågor
08-405 57 14
070-6603101

Henning Envall
Redaktör
08-405 58 80
0708-27 48 65
henning.envall@foreign.ministry.se
Kerstin Nordlund-Malmegård
Departementsråd
08-405 32 24