Umeå kommun

​Stöd till fadderverksamhet för ensamkommande ungdomar

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 17:38 CEST

Genom att ge bidrag till olika projekt vill fritidsnämnden stötta Umeås föreningar att arbeta med mångfald och integration. Ett sådant projekt som nu fått stöd är Umeå FCs projekt som ger ensamkommande ungdomar en fadder som kan hjälpa och guida dem in i det svenska samhället.

En enig fritidsnämnd beslutade idag att bevilja Umeå FC ett stöd på 40 000 kr för att arbeta med integration och mångfald. Pengarna ska användas till fadderverksamhet för ensamkommande ungdomar på boendet Paloma. Spelare och ledare inom Umeå FC ska genom fadderskapet se till så att ungdomarna på Paloma bland annat får hjälp med att upptäcka Umeås föreningsliv och hitta aktiviteter som de vill hålla på med.

- Det kommer vara mycket upp till de vi träffar att tillsammans med oss bestämma vad de vill hitta på. Det enda vi har sagt är att de aktiviteter vi hittar på ska hjälpa till att integrera ungdomarna i det svenska samhället. Integration kan se väldigt olika ut från person till person, säger Håkan Bäckström, ordförande för Umeå FC.

Extra pengar till mångfald

Stödet till Umeå FCs projekt kommer från en extra satsning på projekt inom mångfald där fritidsnämnden avsatt 300 000 kr för att stötta föreningarnas engagemang för integration och mångfald.

- Föreningarna gör ett otroligt viktigt jobb när det gäller integration av nya Umebor och vår ambition med att ge föreningarna extra stöd för projekt är att de ska upptäcka hur mycket glädje mångfald kan ge till föreningslivet, säger Ari Leinonen, ordförande för fritidsnämnden.

Umeå FC har totalt sökt stöd från tre olika organisationer; Umeå kommun, Västerbottens Idrottsförbund och Västerbottens fotbollsförbund. De tre organisationerna har haft en löpande dialog kring detta projekt och Västerbottens fotbollsförbund har beslutat om att stötta projektet med 56 000 kronor. Västerbottens idrottsförbund har ännu inte fattat beslut men ser positivt på att stötta projektet.

Kontakt

Håkan Bäckström
ordförande
Umeå FC
070-311 94 98

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
Umeå Kommun
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.