Uppsala kommun

Stöd till forskning om kvinnors historia och främjande av nationella minoriteter i Uppsala

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2016 14:04 CET

Kulturnämndens stöd till kunskapsuppbyggande och förmedling om kvinnors historia har getts till forskaren Mia Skott. Stöd till nationella minoriteters föreningar har gått till föreningarna Tornedalingar i Uppsala och Judiska föreningen i Uppsala.

Kulturnämnden har tidigare fått i uppdrag från kommunfullmäktige att genom ett särskilt projektbidrag uppmuntra till kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling avseende kvinnors historia. Stödet kan sökas av både enskilda och organisationer.

I år har tre ansökningar behandlats av kulturförvaltningen som beslutat att bevilja Mia Skott 30 000 kronor. Mia Skott kommer att ge föreläsningsserien ”Det fanns självständiga och självbestämmande kvinnor under 1600- och 1700-talet!” för gymnasieklasser i Uppsala. Mia Skott forskar till vardags om kvinnliga konstnärliga hantverkare.

Kulturnämnden har också uppdrag av kommunstyrelsen att ge stöd till nationella minoriteters föreningars verksamhet. Alla fem nationella minoriteter i Sverige finns i mer eller mindre omfattning representerade i Uppsala.

Två föreningar har i år sökt stöd. Tornedalingar i Uppsala som arbetar för att främja den tornedalska kulturen och språket bland sina 105 medlemmar har beviljats 11 000 kronor. Även Judiska föreningen i Uppsala som arbetar för att främja kulturell, traditionell och religiös verksamhet bland sina 74 medlemmar har fått 20 000 kronor.

– Kulturnämndens stöd till kunskap om kvinnors historia och till nationella minoriteters föreningar har det gemensamt att de bidrar till att synliggöra andra berättelser än de som redan är kända och spridda. Genom att öka tillgängligheten till kunskap om kvinnors och nationella minoriteters historia ökar vi också förståelsen av vår samtid och framtid, säger kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S).

Mer information

Sabina Andersson, avdelningschef, Strategi och omvärld, kulturförvaltningen,
Telefon:
018-727 17 62
E-post: sabina.andersson@uppsala.se