Utrikesdepartementet

Stöd till handelsfrämjande insatser i Nigeria

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 15:07 CEST

Svante Hådell
Internationell pressekreterare
08-405 57 14
070-660 31 01

Kerstin Nordlund-Malmegård
Departementsråd
08-405 32 24

Regeringen har beslutat att anslå 165 000 kronor för särskilda
handelsfrämjande insatser i Nigeria.

– Marknader som traditionellt inte varit av någon större betydelse för
svenska företag blir allt viktigare. Även om vårt handelsutbyte med
Afrika ännu är relativt litet så finns det betydande möjligheter att
genom särskilda insatser främja svenskt näringsliv, kommenterar
näringsminister Leif Pagrotsky.

– Nigeria är en snabbt växande handelspartner och många företag är
intresserade av denna lovande men krävande marknad, säger Leif
Pagrotsky.

Medlen disponeras av Sveriges ambassad i Abuja för seminarier samt
informations- och marknadsföringsaktiviteter i samband med att en
svensk handelsdelegation besöker Nigeria den 9-15 november.
Seminarierna arrangeras i samarbete med Exportrådet, deltagande
företag, myndigheter och organisationer.